آشنایی با فرم های رایج کانابیس های صنعتی (کانابینوئید ها مصنوعی ماری جوانا صنعتی ) کرونیک و کلام .Kalma،Kronic

در 17ژوئن سال 2011 دولت استرالیا  کانابیس مصنوعی را در ماده ای که به نام کرونیک Kronic  و کلام Kalma،فروش می رفت یافت

هیچ نظری موجود نیست: