قیمت داروهای ترک اعتیاد در بازار آزاد در تیر ماده 1392 (متادون و بوپرنورفین )

قیمت داروهای ترک اعتیاد در بازار آزاد در تیر ماده 1392 (متادون و بوپرنورفین )
قیمت متادون این ماه چقدر است
قیمت متادون
شربت 110 تومان

قرص متادون هر صد عدد                           قیمت
5 میلی گرم                         75 هزار تومان
20 میلی گرم                      250 هزار تومان
40 میلی گرم                      500 هزارتومان
قیمت قرص و شربت متادون با 10 در صد بالاتر هم به فروش می رود و همگی داروها ساخت کارخانجات داخلی است

قیمت 100 عدد بوپرنورفین  ساخت ایران 300 هزار تومان است
قیمت شربت متادون قیمت قرص متادون فروش شربت متادون فروش قرص متادون اعتیاد به متادون فروش بوپرنورفین فروش داروهای اعتیاد اور فروش  قرص متادون 5 میلی گرم فروش قرص متادون 20 میلی گرمی فروش متادون 40 میلی گرم

افزایش نگران کننده قیمت داروهای ترک اعتیاد
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از افزایش نگران کننده قیمت داروهای ترک اعتیاد خبر داد و گفت: قیمت متادون و قرص بوپرنورفین در مقایسه با خرداد ۹۱، به ترتیب ۸۳ و ۶۳ درصد افزایش یافته است. فرید براتی سده در گفت وگو با ایلنا بیان کرد: کاهش کیفیت داروهای مخدر، افزایش قیمت آن ها و تعرفه های نامناسب نسبت به هزینه های مراکز درمانی، باعث شده است تعدادی از مراکز درمانی ترک اعتیاد شغل خود را به کلینیک های زیبایی تغییر دهند.

وی با تاکید بر لزوم افزایش تعرفه ها اظهار کرد: تعرفه های موجود جوابگوی افزایش قیمت داروهای ترک اعتیاد نیست؛ درنتیجه مراکز درمانی مجبورند بخشی از هزینه های ایجاد شده را از مراجعه کنندگان بگیرند.

هیچ نظری موجود نیست: