دماغ ویتنی هیوستون به علت مصرف کوکائین سوراخ بود

دماغ ویتنی هیوستون به علت مصرف کوکائین سوراخ بود

ویتنی هیوستون  معتاد به کوکائین بود

بعد از مرگ جنجالی ویتی هیوستون در کالبد شکافی که از او انجام شد مشخص شد تیغه بینی او سوراخ بوده  است

سوراغ تیغه بینی اکثرا در معتادان به کوکائین که انرا اسنیف (خرناس ) می کنند دیده می شود و یکی ازعوارض های جانبی مصرف کوکائین است

  یکی دیگر از عوارض جانبی مصرف کوکائین سوراغ شدن سقف دهان است
عوارض کوکائین چیست
opium.site: عوارض پوستی مصرف مواد مخدرCocaine, I.V. Injection ...
یکی از عوارض مصرف کوکائین سوراخ شدن جدار بینی و یا سقف دهان است بابا خیالی نیست چون تو ایران کوکائین را قشر مرفه استفاده می کنند
opium.site: عوارض مصرف کوکائین +عکس
قاچاق کوکائین
opium.site: قاچاق 4 پوند کوکائین به امریکا با کفش های زنانه More ...
ساخت کوکائین
opium.site: نگاهی به ساخت کوکائین مصنوعی

افسنتین - افسنطین، ابسنث برنجاسف کوهی
 • نوشابه الکلی ابسنث-Absinthe-افسنطین یا خاراگوش
 • وزغ (قورباغه )های روانگردان بوفوالوریوس Bufo alvar...
 • پرورش ، ذبح و صادرات قورباغه مخدر روانگردان منع ش...
 • ساخت دستگاه بيوسنسور اندازه گيري همزمان مرفين و كد...
 • ساخت دستگاه بيوسنسور اندازه گيري ويتامينB2 ب2
 • قیمت 100 عدد ریتالین به بالای 150 هزار تومان رسیده...
 • * فنیل پروپانولامین یا نورافدرین یا نورپسودوافدرین...
 • نقش هورمون ها در عاشق شدن انسان ها
 • اسپری ضد اشتهای گیاهی Klamath
 • Hello My Love سلام عشق من
 • اثرات ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) بر روی چشم-Ker...
 • پسودوافدرین (بسودو افيدرين) باعث اغفال کردهای کردس...
 • ترک اعتیاد ( به روش TC)تی سی
 • بنی اسراییل و توهم با ایاهواسکا (خدای دنیای توهم )...
 • مادران معتاد به شیشه (متامفتامین ) نباید به نوزادا...
 • مادران معتاد نباید به فرزندشان شیر خود را بدهند
 • ترک اعتیاد الکل .سیگار.تریاک.هروئین با یونجه
 • تصاویر اولین مرکز ترک اعتیاد به شیشه (متامفتامین )...
 • متامفتامین (شیشه)چگونه در بدن تاثبر می گذارد
 • 22 بیمارستان در تایلند قرص های پسودوافدرین را برای...
 • تزریق پسودوافدرین (متامفتامین )در داخل الت برای در...
 • Desoxyfructo-serotonin دزاکسیفروکتو-سروتونین برای...
 • Banisteriopsis caapi (روح تاک)Ayahuasca (آیاهواسکا...
 • خساست و بخشندگی وابسته به هورمون اوکسیتوسین و وازو...
 • اثرات ضد سرطانی هارمین و هارمالین در اسپند و ایاهو

 • هیچ نظری موجود نیست: