opium.site: کراک افغانی برادر کروکودیل روسی وارد ایران می شود

opium.site: کراک افغانی برادر کروکودیل روسی وارد ایران می شود
کراک افغانی برادر کروکودیل روسی وارد  ایران می شود
ماده مخدر کراک افغانی همان مخدر دزومورفین است که به سادگی از کدئین ساخته می شود
ساخت ماده مخدر کراک  از کدئین بسیار اسان است و دانش ساخت ان در دسترس همگان است البته کراک افغانی با نام مخدر سه دودی مدت ها است در مناطق شرق کشور و استان خراسان مصرف می شود
کراک افغان با مخدر افغان اشتباه نشود
ماده مخدری به اسم سپید فارسی یا مخدر افغان وجود دارد که ترکیب اصلی ان از مخدر فنتانیل است این ماده که مشابه و قویتر  از هروئین است در اصل در کشور چین و مرزهای ایران با روسیه ساخته می شود.
opium.site: ماده مخدر جدید چین سفید ...
opium.site: ساخت هروئین و کراک با شیرخشک و شربت سینه ؟
opium.site: ساخت مخدر کروکودیل krokodil drug synthesisدر روسیه با ...
opium.site: تصاویر جمع اوری معتادان در شهر مشهد
opium.site: کروکودیل برای خوردن معتادان به شهر مشهد امده است There is ...
opium.site: ماده مخدر جدید (سه دودی ) سه سوته نشئه می کند New Drugs in ...
opium.site: کشف ماده مخدر جدید سه دودی به همت دکتر رضا افشاری استاد ...
opium.site: ماده مخدر جدید صنعتی پارسی سفید (افغان ) 芬太尼 در ...
opium.site: ماده مخدر کراک همان کروکودیل (دزومورفین ) است
opium.site: عواقب مصرف ماده مخدر کروکودیل Desomorphine(دزومورفین ...
opium.site: آیا ماده مخدر کروکودیل (دزومورفین )در امریکا رواج می یابد
opium.site: ایران منکر وجود ماده مخدر دزومورفین Desomorphine درکراک ...
opium.site: کروکودیل(دزومورفین ) نداریم، همان شیشه(متامفتامین ) را ...
opium.site: تاریخچه ماده مخدر کراک (دزومورفین )در ایران و جهان
opium.site: آیا ماده مخدرجدید کروکودیل (دزومورفین)از آلمان به انگلستان ...
opium.site: عکس هایی از معتادین به ماده مخدر کروکودیل (دزومورفین )
opium.site: خاطرات یک معتاد به ماده مخدر کروکودیل (Дезоморфин ...
opium.site: پدر معتاد به هروئین دختر معتاد به شیشه اش را کشت

هیچ نظری موجود نیست: