رابطين مذهبي زنجان پيشگيري از اعتياد را آموختند .

بيش از 750نفر از رابطين هيأتهاي مذهبي استان زنجان در كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد بهزيستي شركت نمودند
به گزارش روابط عمومي بهزيستي استان زنجان مرتضي مكاريان گفت:مواد مخدر و اعتياد به عنوان يك پديده اجتماعي جوامع مختلف را با فرهنگ هاي مختلف تحت سيطره  خود در آورده است.
مدير كل بهزيستي استان زنجان افزود:اعتياد و سوء استفاده از مواد مخدر بيش از همه قشر جوان و نيروي فعال جامعه را هدف خود قرار داده است.
وي دين اسلام را به دليل ماهيت اجتماعي و ديدگاهي كه نسبت به انسان و رشد و كمال انسان دارد داراي مؤلفه هاي جامعه شناختي دانست و اظهار داشت: از ديدگاه تعليم و تربيت اسلامي تمامي كژ رفتاري ها و انحرافات بشر از نبود و يا ضعف اعتقاد مذهبي ريشه مي گيرد.
اين مقام مسئول پايبندي به اصول مذهبي را بزرگترين عامل بازدارنده انحرافات اجتماعي برشمرد و ابراز داشت:افرادي كه پايبند به مذهب هستند هرگونه اعمال منافي عفت و خلاف را نهي مي كند.
مكاريان شهر زنجان را به عنوان يك شهر مذهبي و پايتخت شور و شعور حسيني معرفي نمود و خاطر نشان كرد:طرحي با عنوان برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد با تأكيد بر معنويت و اعتقادات مذهبي در پيشگيري سطح اول از اعتياد از سوي بهزيستي در اتاق فكرو شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مطرح گرديد.
وي تصريح كرد:پس از تأييد اين كارگاه از سوي اعضاء اتاق فكر و هم فكري با رئيس هيأتهاي مذهبي استان 750نفر از رابطين هيأتهاي مذهبي در اين كارگاه شركت نمودند.
وي با اشاره به هيأت مذهبي به عنوان افراد كليدي و مؤثر در جلسات آموزشي گفت:اين افراد پس از آموزش آموزه هاي خود را به مداحين و سخنرانان هيأت ها منتقل مي نمايند.
گفتني است در ايام سوگواري محرم و صفر اين آموزه ها به افراد در مناطق روستايي و شهري منتقل مي شود و پكيچ هاي حاوي فتاواي مراجع تقليد و كليات عوامل و علل گرايش به سمت مواد مخدر در اختيار مدرسين قرار مي گيرد و در دوره هاي آموزشي 50نفره به مخاطبين ارائه مي گردد.

هیچ نظری موجود نیست: