قارچ 3 کیلو و بیست گرمي بیتورکویس Agaricus Bitorquis در اطراف روستاي تینوج بخش خلجستان قم روئیده است.

قارچ 3 کیلو و بیست گرمي بیتورکویس Agaricus Bitorquis در اطراف روستاي تینوج بخش خلجستان قم روئیده است.
قارچ بیتورکویس Agaricus Bitorquis
تعدادي از اهالی روستاي طینوج این بخش كه در حال تردد به روستای خود بودند در اطراف روستا با مشاهده شيئي بزرگ و سفيد رنگ ، با احتمال توپ بازی به آن نزديك شدند كه متوجه رويش قارچ بزرگ 3کیلویی شدند.

این قارچ از نوع خوراکی دکمه ای و با نام علمی بیتورکویس Agaricus Bitorquis است.

وزن این نوع قارچ به طور معمول 10 تا 30 گرم است اما این قارچ روستاي تینوج 3020 گرم وزن دارد.
opium.site: Psilocybe cubensis پسیلوسیب کوبنسیس(مجیک ماشروم )
opium.site: پروژه کنگر فرنگی project artichoke سیا چه بود.(ارتیشو)
opium.site: Panaeolus cyanescens گروه قارچهای جادویی(مجیک ماشروم )
opium.site: ساخت ماده مخدر و توهم زای ال اس دی از قرص ارگوتامین
opium.site: چرا ادرار آقایان صبح ها کف می کند
opium.site: باز دولت از بازار مواد مخدر روانگردان عقب ماند (مجیک ماشروم )
شناسایی انواع قارچ های توهم زا -شناسایی مجیک ماشروم در طبیعت اطلس قارچ های جادویی -اطلس مجیک ماشروم عکس قارچ های جادویی عکس انواع مجیک ماشروم عکس انواع قارچ های سحر امیز عکس قارچ مقدس قارچ مقدس
لینک های دیگر
 • پروژه ایجاد صدا در مغز v2k
 • پروژه ایجاد صدا در مغز چیست v2k
 • Panaeolus cyanescens گروه قارچهای جادویی(مجیک ماشر...
 • Psilocybe cubensis پسیلوسیب کوبنسیس(مجیک ماشروم )
 • تحقیقات دانشگاه جان هاپکینز بر روی مجیک ماشروم
 • فلیبانسرین داروی افزایش میل جنسی در خانمها(داروی ه...
 • کافئینCaffeine
 • red bull و کوکائین
 • گرد فرشته یا فن سیکلیدین p.c.pفنسیکلیدین
 • 3فلورمت کاتینون یا فلوفدرون
 • Olanzapineالانزاپین
 • Psilocybe semilanceataمجیک ماشروم کلاه ازادی
 • همه چیز درباره مجیک ماشروم-Magic Mushroom
 • کشف موجوداتی که پس از ۳۴ هزار سال .کپی کردن مطالب ...
 • باز دولت از بازار مواد مخدر روانگردان عقب ماند (مج...
 • تنباکوی مقدس .نیکوتیانا روستیکا .Nicotiana rustica...
 • دکتر صفاتیان :شربت تریاک افتخار ملی ما خواهد شد ؟...
 • چرا چشمهای بچه های شیطون برق می زند ؟
 • آتوموکستین با نام تجاری Strattera .
 • البرت اینشتین مهمان کاشف متامفتامین بود
 • اکیرا اگاتا کریستال متامفتامین را ساخت نه ناگایوشی...
 • اولین مخدر هم شرقی هم غربی هم به بازار امد(قات اسپ...
 • مسئولین و رسانه ها همیشه عقبتر از معتاد و مواد مخ...
 • دولت ایران هیچ برنامه مدون و اساسی برای کنترل اعتی...
 • ساخت ماده مخدر و توهم زای ال اس دی از قرص ارگوتام...
 • opium.site: مجسمه های قارچ های جادویی (مجیک ماشروم ) Mayan mushroom ...

  opium.site: نوجوانی به اتهام چیدن قارچ سحر امیز (مجیک ماشروم ) در مرتع ...
  قارچ مقدس گاو را در هندوستان مقدس کرد
  انواع قارچ جادویی انواع مجیک ماشروم شناسایی مجیک ماشروم فرم های مجیک ماشروم در طبیعت شکل های مجیک ماشروم اطلس مجیک ماشروم چه فرم های از مجیک ماشروم یافت می شود شناسایی انواع مجیک ماشروم عکس انواع مجیک ماشروم
  کشت مجیک ماشروم فروش مجیک ماشروم خرید محیک ماشروم اسپور مجیک ماشروم هاگ مجیک ماشروم

  هیچ نظری موجود نیست: