سندرم syndrome

سندرم چیست

سندرم چیست syndrome

سندرم ویلیامز
سن syn در یونانی به معنی چند تا و دروم  dromeبه معنی با هم(همزمان )  است در پزشکی مجموعه چند علامت را که همزمان ظاهر شده باشد و مشخص کننده بیماری خاصی باشد سندرم می گویند

kristinsson trisomy 13 patau syndrome bartholin patau syndrome
سندرم به معنی مجموعه چند علامت است که مشخص کننده یک بیماری است
نشانگان*یا سندرم (به انگلیسی: Syndrome)‏
در پزشکی و روانشناسی آمیزه‌ای از علائم و نشانه‌ها که حاکی از اختلالی خاص است . سندرم به معنی مجموعه‌ای از خصوصیات قابل تشخیص بالینی است. شامل نشانه‌های بیماری (که توسط بیمار گزارش می‌شود)، علایم پزشکی (که توسط پزشک دریافت می‌شود) و پدیده‌ها و خصوصیاتی که معمولاً با هم اتفاق می‌افتند. بنابر این وجود یکی از این مشخصه‌ها پزشک را در مورد وجود بقیه ویژگی‌ها هشدار می‌دهد. در سالهای اخیر از این واژه خارج از پزشکی در ارتباط دادن میان چند پدیده مربوط به هم استفاده شده است.[
سندرم زن حشری چیست
opium.site: سندرم بی قراری تناسلی زنان PSAS (سندرم زن حشری ) و ...
سندرم لهجه زبان خارجی چیست
سندرم لهجه زبان خارجی چیست What is Foreign Language Syndrome
سندرم گودپاسچر با ماده مخدر شیشه چه ارتباطی دارد
مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) می تواند عامل اب...
سندرم دست دیوانه
opium.site: سندرم دکتر استرنجلاو( دست بیگانه)
سندرم پای بی قرار
opium.site: سندرم پای بی قرار چیست؟
سندرم  جلدی مخاطی
opium.site: سندرم استيون جانسون


سندرم ادم فحاش (فحاشی با استفاده از مواد مخدر
opium.site: متامفتامین و ریتالین و سندرم ژیل دولاتوره
سندرم  اتللو
درمان سندرم اتللو Othello Syndrome (حسادت هذیانی مبنی بر خیانت همسر) Sexual jealousy in humans و حسادت جنسی در انسان به کمک سحر و جادوی علم
سندرم ماری جوانا -تزریق وریدی ماری جوانا چه خطراتی دارد
سندرم نورولپتیک بدخیم چیست
 opium.site: سندرم نورولپتیک بدخیم چیست Neuroleptic malignant ...

هیچ نظری موجود نیست: