فرمون اضطراب در انسان می تواند چهار متیل پنتانال باشد .- isocaproaldehyde(4-Methylpentanal ) can be pheromone human anxiety

4-Methylpentanal can be pheromone human anxiety
فرمون اضطراب در انسان می تواند چهار متیل پنتانال  4-Methylpentanal  باشد .
اضطراب و افسردگی مسری است اما چگونه  و با چه ماده ای !
در افراد مبتلا به اضطراب  سطح کلسترول خون تقریبا طبیعی است .کلسترول ماده اصلی در ساخت  اکثر هورمون های جنسی است .
کلسترول در غده ادرنال  تحت اثر انزیم های مختلف  ابتدا تبدیل به پرگننولون و چهار متیل پنتانال می شود .
در تحقیقات نشان داده شده است که  پرگننولون می تواند باعث کاهش اضطراب و افسردگی شود اما سطوح خونی پرگننولون در افراد مضطرب  کمتر از حد طبیعی است . به نظر می رسد یک اختلال انزیمی باعث می شود به جای تشکیل پرگننولون بیشتر ماده چهار متیل پنتانال در بدن افراد دچار بیماری اضطراب تشکیل بشود که بیشتر بسته به وضعیت روحی و میزان استرس دارد
پرگننولون یک  نوروترانسمیتر استروئیدی است که کنترل کننده عواطف احساسات و حافظه هم می باشد
با توجه به  تحقیقات و مطالعات شخصی متوجه شدم در بیماران مبتلا  به اضطراب ماده چهار متیل پینتانال  سطح بالاتری از افزاد معمولی داشته و این ماده می تواند از طریق ترشحات بدن و عرق  در هوا منتشر شود
با اتکا به تحقیقات قبلی که بر روی موش انجام شده است  چهار متیل پنتانال می تواند از طریق بویایی در موش ایجاد اضطراب کند به نظر می رسد  عامل مسری بودن اضطراب در انسان  (فرمون اضطراب ) نیز باید ماده چهار متیل پنتانال باشد.
مسله مهم دیگر انتقال چهار متیل پنتانال در زنان حامله دچار بیماری اضطراب است که می تواند  از طریق جفت به جنین است که باعث انتقال اضطراب به نوزاد می شود  


Cholesterol + reduced adrenal ferredoxin + Oxygen → Pregnenolone + 4-Methylpentanal + oxidized adrenal ferredoxin + Waterdetails
20a,22b-Dihydroxycholesterol + Oxygen + Reduced adrenal ferredoxin + Hydrogen Ion → 4-Methylpentanal + Pregnenolone + Water + Oxidized adrenal ferredoxindetails
17a,20a-Dihydroxycholesterol + Oxygen + Hydrogen Ion + Reduced adrenal ferredoxin → 17a-Hydroxypregnenolone + 4-Methylpentanal + Water
 +Identification of a pheromone that increases anxiety in rats
~ Pregnenolone - A Critical Hormone for Emotional and ...
Neuroactive steroid levels in patients with generalized ...
Cholesterol levels in panic disorder, generalized anxiety ...

هیچ نظری موجود نیست: