مصرف مواد مخدر توسط 80 درصد دانش آموزان یک مدرسه دخترانه


مصرف مواد مخدر توسط 80 درصد دانش آموزان یک مدرسه دخترانه
رئیس سابق اداره اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه آمار معتادان مصرف مواد مخدر «شیشه» در حوزه زنان بسیار بیشتر از مردان است، افزود: متاسفانه اعتیاد و مصرف مواد مخدر مساله‌ای غیر رسمی و زیر زمینی است، بر همین اساس آماری از تعداد معتادان و میزان مصرف آنان در دست نیست و حتی آمارهای موجود نیز نادرست است.
جعفر بای یکی از بازار‌های مصرف مواد مخدر در فصول امتحانات را خوابگاه‌های دانشجویی اعلام کرد و  گفت: برخی از دانش آموزان و دانشجویان در ایام امتحانات به بهانه شب زنده‌داری و افزایش تمرکز به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می‌کنند، البته مصرف مواد مخدر در مدارس نیز رواج دارد، به طوری که یک مدرسه دخترانه در جنوب شهر به عنوان کیس مطالعاتی قرار دادند و دانش آموزان در مصاحبه اعتراف کردند که مواد مخدر مصرف می‌کنند.
بر اساس همین آمار در آن مدرسه بیش از 80 درصد دانش آموزان دختر مواد مخدر مصرف می‌کردند، در حالی که آموزش و پرورش معتقد است که یک درصد از جمعیت دانش آموزان کشور مواد مخدر مصرف می کنند اما این در حالیست که آمار واقعی بیش از 2 درصد را نشان می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: