روانگردان جدید صنعتی میتوپروپامین Methiopropamine (MPA)


روانگردان جدید صنعتی میتوپروپامین  Methiopropamine (MPA)
این ماده مخدر از دسته مخدر های طراج (ان پی اس ) است و ساختار ان مشابه با مخدر  متامفتامین (شیشه ) است  

این ماده در سال 1942ساخته شده است و  ساختار ان انالوگی مشابه با مخدر متامفتامین (شیشه ) است
میتوپروپامین در سال 2010 وارد بازار مواد مخدر انگلستان شد و به سرعت محبوب شد ..فروش قانونی این ماده به تازگی در کشورهای انگلستان امریکا و فنلاند  ممنوع  شده است
ماده مخدر جدید روانگردان متیوپروپامین Methiopropamine ...

هیچ نظری موجود نیست: