روانگردان جدید صنعتی پنتیلون β-Keto-Methylbenzodioxolylpentanamine (Pentylone, bk-Methyl-K, bk-MBDP)


β-Keto-Methylbenzodioxolylpentanamine (Pentylone, bk-Methyl-K, bk-MBDP)
روانگردان جدید صنعتی پنتیلون
روانگردان پنتیلون در حدود دهه  1960 ساخته شد .

این ماده مخدر روانگردان جزو مواد مخدر طراح (ان پی اس ) است که دارای اثراتی مشابه با مخدر نمک حمام است .
این روانگردان جدید صنعتی اغلب مخلوط با دیگران روانگردان ها با اسامی تجاری مختلف در بازار به فروش می رسد

هیچ نظری موجود نیست: