تصاویر کثیف در شبکه مستند / زندگی پزشکی که اکستازی را ساخت.Alexander Shulgin


تصاویر کثیف در شبکه مستند / زندگی پزشکی (الکساندر شولگین ) که اکستازی را ساخت

تهران-ایرنا-مستند تصاویر کثیف ساخته ایتین سائورت و محصول 2010 روز چهارشنبه این هفته ، 30 اردیبهشت ماه در قالب برنامه آنسو نمایش داده می شود.به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تصاویر کثیف، داستان ساخت اکستازی و پزشک داروشناسی است که آن را ساخت و این که چگونه اکستازی از یک داروی مفید در دهه پیشین به یک ماده ی مخدر مدرن تبدیل شد.
الکساندر ساشا شولگین دانشمندی است که نامش در کنار بیش از 200 ترکیب روانگردان از جمله MDMA که معمولا به عنوان اکستازی شناخته شده است در نظر گرفته می شود.
یکی از بزرگترین شیمیدانان قرن بیستم که آرایه وسیعی از اکتشاف ها و نوآوری ها است و حال مدت هاست در زمینه تاثیر عمیق روانگردان ها تحقیق می کند.

The first anniversary of the death of Alexander Shulgin ...
الکساندر شولگین پزشک نبود و هیچوقت هم ادعای پزشک بودن نکرد او شیمیدان بود  دکتر یزدان نیاز

هیچ نظری موجود نیست: