دیوید گراهام اسکات فیلم ساز مستند "شب ایبوگین "David Graham Scott-Iboga Nights


David Graham Scott.
دیوید گراهام اسکات فیلم ساز  مستند "شب ایبوگین "
گراهام اسکات  زمان جوانی به هروئین معتاد بود .او  برای ترک در انگلستان از همان شیوه مرسوم و رایج درمان با متادون استفاده کرد
برای اسکات استفاده از متادون به معنی درمان اعتیاد نبود .
او به دنبال درمان کامل ورهایی از مواد مخدر بود .
اسکات در کوشش خود برای سافتن رهایی از اعتیاد به جستجو پرداخت  تا زمانی که به ایبوگائین رسید .و با استفاده از داروی گیاهی ایبوگین موفق شد  برای همیشه اعتیاد به هروئین و  متادون را ترک کند.
فیلم شب ایبوگین اولین فیلم مستند دیوید گراهام اسکات درباره معتادین به هروئین و متادون و کوکائین است که در ان با استفاده از گیاه ایبوگین   اقدام به ترک کرده اند
شب ایبوگا  یک فیلم مستند  است ک در ان به بررسی استفاده از iboga  به عنوان یک  دارو برای درمان  اعتیاد به مواد مخدر پرداخته می شود  فیلمIboga Nights در سال ( 2014 ) در شبکه بی بی سی پخش شده است

هیچ نظری موجود نیست: