اعتیاد یک بیماری مغزی است که درمان ان محتاج صبر و حوصله است

اعتیاد یک بیماری مغزی است که درمان ان محتاج صبر و حوصله است
زمانی که پای شما می شکند  بعضی مواقع تا چند ماه باید پای شما را گچ بگیرند و  بعد از جوش خوردن استخوان و خروج از گچ  نیز باید مدت ها فیزیوتراپی  بروید تا عضلات و قدرت ان پا طبیعی شود .
زمانی که یک سکته مغزی وسیع می کنید و به کما می روید ایا می توانید خودتان خودتان را درمان کنید !
 عده ای از معتادان به مواد مخدر به خصوص مخدر شیشه و انهایی که زن و فرزند دارند  به خیال خودشان  چند روزی خانه می خوابند و به زنشان  می گویند ما خودمان بلدیم و می توانیم ترک کنیم ! انها در کمای مغزی هستند !
اعتیاد به مخدر شیشه به معنی سکته مغزی و کما است .
اعتیاد به شیشه یک بیماری مغزی است و شما متخصص مغز اعصاب و یا پزشک ای سی یو نیستند و این افکار پوچ که من خودم این قدرت را دارم که شیشه را ترک کنم  توهم ناشی از عوارض مصرف شیشه است .
صبر لازمه ترک اعتیاد است .
 بیشتر معتادانی  که چند سال انواع مواد مخدر را استفاده کرده است و ناگهان به عللی می خواهد ترک کند فاقد صبر و حوصله  لازم هستند .
 در واقع همین فقدان صبر و صبوری در انها  باعث معتاد شدنشان  شده است زیرا بیشتر انها  از دوران کودکی  در خانواده های پرورش یافته اند که  محبت زیادی از طرف والدین  به انها شده  و همیشه  مورد مهر و  توجه  بودند  اغلب این معتادان یا تک پسر یا فرزند  اخر هستند
 تربیت غلط دوران کودکی  بیشتر معتادان را دچار سندرم فقدان صبر کرده است   نداشتن صبر نه فقط در خود معتاد بلکه در خانواده او و در یکی ازوالدین به خصوص مادر اغلب  دیده می شود .
اعتیاد یک بیماری مغزی است
اعتیاد یک بیماری مغزی است و درمان سلول های مغزی زمان می خواهد زیرا رشد دندریت و اکسون سلول های مغز بسیار کند است و داروهای که امروزه با اثر بر روی مغز سبب افزایش پلاستیسته و ترمیم سلول های مغزی می شوند باید حداقل سه ماه مصرف شوند و ترک اعتیاد به این اسانی و زودی نیست که عده ای تصور می کنند . اما اگر معتاد و اطرافیانش صبر و حوصله به خرج داده و داروهای او را به موقع و کامل بدهند هر اعتیادی قابل درمان است
درآوردن تیر از پای حضرت علی (ع) در هنگام نماز و قدرت ایمان به ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: آيا می دانيد مغز ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: مغز فرزندان ...
اثرات متامفتامین بر روی مغز انسان غیر قابل برگشت است
اندازه آمیگدال مغز (بادامه) - Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: داستان دو مغز ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: لوب پیشانی ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: عکس اسکن ...
پیشگیری از اعتیاد باید از بدو تولد آغاز شود باید از بدو ...
قرص ترک اعتیاد دراگون - Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا ...
برای ترک اعتیاد توام به محرک متامفتامین (شیشه ) - Opium ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: ریسک اعتیاد ...
ژن مسوول اعتیاد در مغز کشف شد - Opium.Site وبلاگ رسمی ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: ریشه اعتیاد در ...
سلام به مرگ» از پشت بخار «شیشه» - Opium.Site

هیچ نظری موجود نیست: