استاندار کردستان ورود پيش سازهاي مواد مخدر صنعتي از مرزهاي استان را رد کرد و گفت: اين مباحث شايعه است و صحت ندارد

شايعه ورود پيش سازهاي مواد مخدر صنعتي از مرزهاي کردستان کذب است
- پنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
 استاندار کردستان ورود پيش سازهاي مواد مخدر صنعتي از مرزهاي استان را رد کرد و گفت: اين مباحث شايعه است و صحت ندارد.
عبدالمحمد زاهدي بيان کرد: گاهي مباحثي مبني بر ورود پيش سازهاي مواد مخدر صنعتي از مرزهاي استان کردستان در محافل داخلي و خارجي مطرح مي شود که اين اظهارات کارشناسي نيست و از مرزهاي کردستان اين مواد وارد نمي شود بلکه هر چه هست در داخل تامين مي شود.
وي ادامه داد: موضوع پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر بايد به يک مسئوليت اجتماعي تبديل شود و تمام قشرهاي اجتماع در اين امر خطير سهيم و شريک باشند.
استاندار کردستان افزود: در برنامه هاي پيشنهادي استان که بايد در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گيرد، موضوع هوشمند سازي برنامه هاي پيشگيري و مبارزه و درمان مواد مخدر از سوي استان به مرکز پيشنهاد گردد تا در اين حوزه شاهد کنترل و نظارت بيشتري باشيم.
وي بيان کرد: گاهي مباحثي مبني بر ورود پيش سازهاي مواد مخدر صنعتي از مرزهاي استان کردستان در محافل داخلي و خارجي مطرح مي شود که اين اظهارات کارشناسي نيست و از مرزهاي کردستان اين مواد وارد نمي شود بلکه هر چه هست در داخل تامين مي شود.
وي با اشاره به اينکه پيش سازهاي مواد مخدر صنعتي همچون انواع اسيدها کارکردهاي چندگانه دارند، عنوان کرد: از مرزهاي رسمي کردستان با کنترل و نظارت مرزباني و گمرک و با مجوز اين مواد صادر مي شود و در کشور عراق براي کارکردهاي شيميايي و پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرد.
استاندار کردستان گفت: متاسفانه جاذبه هاي مالي مواد مخدر زياد است و بايد در برنامه هاي فرهنگي و در توليد محصولات فرهنگي همچون فيلم و سريال و نمايش به اين موضوع توجه داشته باشيم که به جاي برجسته نمودن اين جذابيت ها، ايجاد تنفر را نسبت به مواد مخدر در مخاطبين بيشتر کنند.
زاهدي گفت: درتوليد برنامه هاي فرهنگي حتما از نظرات و روشهاي کارشناسان بهره گرفته شود تا تاثير گذاري موضوعات پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر موثرتر و بلندمدت تر باشد.
در جريان برگزاري اين نشست ساير مديران و مسئولان حاضر نيز به بيان ديدگاه هاي خود در راستاي مبارزه با مواد مخدر در استان کردستان پرداختند و گزارشي هاي مختلفي در خصوص اقدامات ادارات و سازمان هاي دولتي نيز ارائه شد.

هیچ نظری موجود نیست: