روانگردان جدید صنعتی الفا متیل تریپتامین (ایندوپان )α-Methyltryptamine (Indopan )

            

α-Methyltryptamine (abbreviated as αMT , AMT ; former brand Indopan )
روانگردان جدید صنعتی الفا متیل تریپتامین (ایندوپان )
الفا متیل تریپتامین  از دسته مخدر های طراح  است و جزو دسته مواد مخدر کلاس تریپتامین است
ساختمان شیمیایی ان بسیار مشابه با مخدر امفتامین و فن اتیل امین است
الفا متیل تریپتامین باعث مهار باز جذب دوپامین سروتونین  نورادرنالین می شود
این ماده یک اگونیست غیرانتخابی گیرنده های سروتونین است
دوز مصرف
با مصرف  20-30 میلی گرم، اثرات  شادی و سرخوشی ، همدلی  ظاهر می شود و به مدت  12 ساعت  اثرات ان طول می کشد
 مصرف  بیش از  40 میلی گرم  دارای اثرات قوی و خطرناک است
 در موارد نادر و یا  مصرف با دوز بالا اثرات ان می تواند تا 24 ساعت طول بکشد 
  الفا متیل تریپتامین  به صورت فری بیس  و از طریق دودی  ، با دوز 2/5 میلی گرم  استفاده شده است
 عوارض جانبی  الفا متیل تریپتامین
 عبارتند از اضطراب ، بی قراری، تنش عضلانی ،  قفل شدن فک ها  ، اتساع مردمک ، تاکی کاردی ، سردرد ، تهوع ، و استفراغ ،  گاهی هم  بعضی از مصرف کننده ها گزارش از دیدن تصاویری با چشم باز بسته ، و حالتی از تغییر یافتن ذهن  را عنوان می کنند
 مصرف  طولانی مدت  الفا متیل تریپتامین  باعث از ین رفتن سیستم عصبی  سروتونرژیک در انسان می شود

هیچ نظری موجود نیست: