آمار مصرف کنندگان مواد مخدر در انگلستان از مرز 2.7 میلیون نفر گذشت .

آمار  مصرف کنندگان مواد مخدر در انگلستان از مرز 2.7 میلیون نفر گذشت .

تعداد بالغینی که در انگلستان مواد مخدر غیرمجاز مصرف می کنند در سال گذشته نزدیک به 10% افزایش داشته ، که تعداد کل مصرف کنندگان مواد مخدر در منطقه را به میزان  حیرت آور 2.7 میلیون نفر رسیده  است .

با استفاده از مصاحبه و جمع آوری اطلاعات توسط 36000 نفر ، شمارش نظرسنجی جرم نشان می دهد که در مجموع 230000 از شهروندان ، مصرف مواد غیرقانونی را بیش از 12 ماه گذشته شروع کرده بودند . نزدیک به 80% از افزایش ، یا 180000 نفر به طور کلی از بالغین ، جوانان زیر 18 سال (teenagers) و یا بالغین بین 16 تا 24 سال بوده اند . این نسبت از جمعیت ، 1.1 میلیون نفر از تعداد کل مصرف کنندگان مواد مخدر در انگلستان را تشکیل می دهد .

یک میلیون نفر از این بالغین بیشتر از 12 ماه مواد مخدر کلاس A مصرف کرده اند که شامل کوکائین ، هروئین و اکستاسی می شود . مصرف مفدرون نیز در این مدت به آهستگی افزایش داشته است .

تقریباً 2 میلیون نفر بین سنین 16 تا 59 سال در انگلستان ، مصرف کانابیس داشته اند . اما این اعداد و ارقام نسبتاً ثابت مانده است . در حالیکه مصرف نشئه کننده های قانونی (legal highs or legal intoxicant drugs) برای این نظرسنجی خاص ثبت نشده بود ولی در سندهای دیگر گزارش شده که مصرف این مواد نیز به شدت افزایش یافته است .

همچنین این نظرسنجی جرم نشان داد که جمعیت های خاصی در معرض استفاده از مواد مخدر قرار دارند . یک سوم از همجنس گرایان مرد یا مردان دو جنسیتی ، در مقایسه با 23% از همجنس گرایان زن یا زنان دوجنسیتی و 11% از مردان هتروسکسوال (heterosexual) به مصرف مواد مخدر غیر قانونی در سال گذشته اقرار کرده اند .


مراجعه شود به : Number of Drug Users in United Kingdom jumps to 2.7 Million

هیچ نظری موجود نیست: