رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: امسال 360 آشپزخانه مخدر صنعتی را نابود کردیم

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: امسال 360 آشپزخانه مخدر صنعتی را نابود کردیم

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدردر نشست خبری خود گفت: امسال 500 تن انواع موا دمخدر کشف شده است.
سردار علی مویدی با بیان مطلب فوق گفت: 75درصد کشفیات در مرز و حاشیه مرزها بوده است. در 120درگیری مسلحانه با قاچاقچیان، 80 نفر از آن‌ها به هلاکت رسیدند. امسال 360 آشپزخانه تولید مواد مخدر صنعتی منهدم شد.
از مجموع موادمخدر کشف شده 395 تن تریاک، 50 تن حشیش، 12 تن هرویین، 11.5 تن مرفین و مابقی مربوط به سایر مواد بوده است.
 البته مرفین تنها به مقصد اروپا ترانزیت می‌شود و مصرف داخلی ندارد و اروپایی‌ها نیز می‌دانند که اگر این مواد از ایران خارج شود به آنجا می‌رود.اسفند 1392

هیچ نظری موجود نیست: