طرح یاقوت ارغوانی برای کاهش اسیب مصرف الکل در جوانان امریکا Amethyst Initiative


 ابتکار یاقوت ارغوانی Amethyst Initiative
طرح یاقوت ارغوانی برای کاهش اسیب مصرف الکل در جوانان امریکا
طبق قانون National Minimum Drinking Age Act (حداقل سن مصرف الکل و شراب در قوانین ملی امریکا )  که در سال 1984 در کنگره امریکا تصویب شده است افراد زیر 21 سال می توانند مبادرت به خرید و استفاده از الکل و شراب بکند .
با توجه به اثرات مخرب استفاده از مشروبات الکلی در سنین پائین عده ای از اساتید دانشگاهای امریکا  به سرپرستی جان مک کاردل  John McCardell, Jr.جنبشی را برای اجرای   طرحی به نام  یاقوت ارغوانی  Amethyst Initiative ایجاد کرده که در ان خواستار شدند دولت امریکا قانونی جدید به تصویب برساند که  سن مصرف و خرید  مشروبات الکلی  به 21 سال افزایش بیاید

هیچ نظری موجود نیست: