به گزارش سرویس اجتماعی برنا،در یکصد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران ، الهه راستگو یکی از اعضای شورا ضمن تسلیت به علت پیوستن آقای مهدوی کنی به ملکوت اعلی به دولت و مردم شهر تهران گفت: هفته گذشته هم آقای ابراهیم پورورزی ملقب به مولانی به دیدار حق پیوستند که مقام رهبری هم به جامعه قرآنی تسلیت گفتند.

راستگو اظهار داشت: نکته‌ی دیگری که باید توجه همکاران محترم ومدیریت شهری ومسئولین دولتی را به آن جلب کنم مسئله آسیبهای اجتماعی که بیش از پیش جلب توجه می‌کند.

این عضو شورا اظهار داشت: تعداد زنان و دختران آسیب دیده از اعتیاد که یا خود یا بستگانشان معتاد هستند رو به ازدیاد است.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت شهری مسئولین دولتی و شورای شهر بهتر است به این موضوع توجه بیشتری نشان دهند.