سیمای جمهوری اسلامی برود برنامه های کانال های خارجی مثل " بفرمایید شام " را کپی کنه !! خلایق هرچه لایق!

Couples Pick Clothes For Each Other, Results Are Just As You Might Predict By : Rebecca Knight |  


پیشنهاد مسابقه (شما چقدر درباره سلیقه همسرتان می دانید ) (انقلاب هوشیاری )
 در تاریخ اول اردیبهشت 1394 معادل با 21 اوریل  سال 2015 من طرح یک مسابقه را برای  شناخت همسران جهت کاهش طلاق در اینده مطرح کردم ان زمان تمامی اینترنت را گشتم تا به بینم ایا در خارج ازکشور یا نقطه ای از دنیا این فرم مسابقه انجام می شود یا خیر و چون دیدم  چنین  مسابقه ای وجود ندارد به   سیمای جمهوری اسلامی انرا پیشنهاد کردم
دیشب متوجه شدم  25 روز بعد از پیشنهاد من سایتی به نام  Cosmopolitan.com طرح ما را به همان صورتی که من نوشتم بودم اجرا کرده است    حالا این سیمای جمهوری اسلامی برود برنامه های کانال های خارجی مثل  " بفرمایید شام " را کپی کنه !! از قدیم گفته اند خلایق هرچه لایق !!

هیچ نظری موجود نیست: