وزیر جدید مبارزه علیه مواد مخدر در کشور افغانستان یک زن است و دارای مقام استادی از دانشگاه بین المللی پیام نور است !

وزیر  جدید مبارزه علیه مواد مخدر در  کشور افغانستان یک زن است و دارای مقام استادی از دانشگاه بین المللی پیام نور است !

محترم سلامت عظیمی بنت محمد عظیم درسال 1344 هجری خورشیدی در "ولسوالی اندخوی" از  ولایت فاریاب   در یک خانواده روشنفکر دیده به جهان گشود. 
 ایشان در سال 1368هجری خورشیدی با درجه لیسانس در رشته حقوق وعلوم سیاسی از دانشگاه  " پوهنتون" فارغ التحصیل شد  و درسال 1393هجری خورشیدی کرسی استادی خویش   را از دانشگاه بین المللی پیام نور به دست آورده است

هیچ نظری موجود نیست: