اسکن های مغزی نشان می دهد وقتی افراد مدیتیشن انجام می دهند، فعالیت مغز تقویت شده و بیشتر می شود.

اسکن های مغزی نشان می دهد وقتی افراد مدیتیشن انجام می دهند، فعالیت مغز تقویت شده و بیشتر می شود.
 دکتر اندرو نیوبرگ متخصص بیمارستان و کالج پزشکی دانشگاه توماس جفرسون در بررسی های خود متوجه شد افرادی که عبادت می کنند، مدیتیشن انجام می دهند و آداب و رسوم مذهبی خود را به جای می آورند، در طول مدت انجام این فعالیتها، عملکرد منطقه لب پیشانی مغز آنها افزایش یافته و تقویت می شود.
این متخصص نوروتئولوژی در آمریکا سعی کرده است که در بررسی های خود رابطه بین مغز و دینداری را مورد ارزیابی می دهد.
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، وی متوجه شد در هنگام انجام مراسم عبادی و دینی در صورتی که همراه با توجه درونی و عمیق باشد، لب پیشانی مغز که مسئول تمرکز و توجه تمرکز است فعالتر می شود.
دکتر نیوبرگ هم چنین متوجه شد این تاثیرات در صورت انجام مدیتیشن نیز بروز می کند.
مروری بر کتاب «ژن خدا - Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا ...

هیچ نظری موجود نیست: