حمایت سه گروه مختلف از قانونی شدن استعمال ماری جوانای تفریحی در میشیگان

رقابت ها برای قانونی شدن استعمال ماری جوانای تفریحی در میشیگان در انتخابات مقدماتی نوامبر سال 2016 و یا از طریق مجلس پیش از آن تاریخ آغاز شده است.


حمایت سه گروه مختلف از قانونی شدن استعمال ماری جوانای تفریحی در میشیگان پنجشنبه پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴
خبرگزاری Detroit News؛
در حال حاضر سه گروه مختلف به عنوان رای دهندگان به قوانینی برای قانونی شدن کشت، توزیع، فروش و مصرف شخصی ماری جوانا برای میشیگانی های ۲۱ سال به بالا مشخص شده اند.
 نماینده ای از آن آربور در نظر دارد لایحه قانونی شدن ماری جوانا را در ماه جاری به مجلس معرفی کند.
ائتلاف ماری جوانای میشیگان که خواهان قانونی شدن و تنظیم مالیات تجاری بر ماری جواناست نیز معتقد است این ماده می تواند محصول سوداوری برای صنعت کشاورزی این ایالت و خزانه دولت باشد.
 
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: پشت پرده ...
 پشت پرده آزادی مصرف ماری جوانا تک جنسی در امریکا و رواج ماری جوانا دوجنسی

هیچ نظری موجود نیست: