متد سایلوگین در ترک و درمان کامل اعتیاد به مواد مخدر (هروئین .شیره .تریاک .متادون ) و مواد محرک (متامفتامین .کوکائین ) ودرمان الزایمر و افزایش حافظه ( Effective Addiction Treatment( psilogaine

متد سایلوگین psyilogaine در ترک و درمان کامل اعتیاد به  مواد مخدر (هروئین .شیره .تریاک .متادون ) و مواد محرک (متامفتامین .کوکائین ) و درمان الزایمر
متد سایلوگین Effective Addiction Treatment psyilogaine
یکی از متد های درمانی موفق  در درمان اعتیاد به چند ماده مخدر متد سایلوگین است .
این متد علاوه بر ترک کامل مواد مخدر و محرک مغز بیمار را بازسازی و ترمیم می کند

Psyilogain treatment techniques
متد سایلوگین  استفاده از دو داروی سیلوسایبین و ایبوگین است  همراه با صمغ گیاهی مرمکی Myrrh و مکمل های  مثل ویتامین B1  محلول در چربی (سالبوتیامین )Sulbutiamine با نام تجاری ( Arcalion أرکالیون ) ویتامین ب6 .اسید فولیک و قرص منیزیم است .
 


 مرمکی Myrrh
یک انتی اکسیدان و به  دلیل داشتن ماده furanoeudesma-1,3-diene یک  اگونیست گیرنده دلتا می باشد .

سیلوسایبین و ایبوگین Psyilogain
سیلوسایبین یک داروی ضد افسردگی بسیار خوب است  که می تواند اضطراب و افسردگی ناشی از ترک مواد را از بین برده و داروی ایبوگین هم می تواند با اثر بر روی گیرنده ای مورفین  بدون  ایجاد درد در زمان ترک مواد و اثر بر روی مغز به صورت یک ماده ضد افسردگی  طولانی عمل کرده و با   فعال کردن  سلول های که  سازنده دوپامین  هستند  باعث ترمیم مغز و  ترک اعتیاد تا اخر عمر  شود
اثرات مغزی ایبوگین  بر روی Glial cell line-derived neurotrophic factor
ایبوگین با افزایش ترشح ماده ای در مغز به نام  عامل رشد عصبی شده که باعث می شود دندریت سلول های عصبی شروع به رشد نموده و با دیگر سلول ها سیناپس کنند
مغز معتاد و سلول های سازنده هورمون های سروتونین و دوپامین را بازسازی می کند  این امر به خصوص در  سلول های مسئول ساخت دوپامین بسیار مهم است ایبوگین درمانی با  دوز کم به  دلیل تحریک سلول های عصبی سازنده دوپامین شده به این دلیل  می تواند در درمان الزایمر هم موثر باشد .
ایبوگین  با تبدیل شدن به فرم نوروایبوگین  با عبور از سد مغزی می تواند ماه ها مثل داروهای ضد افسردگی منع کننده منوامینواکسیداز(فلوکستین ) باعث درمان افسردگی و اختلال وسواس و اختلال هراس شود
ایبوگین با اثر بر روی  مسیر MAPK/ERK pathway می تواند در درمان اعتیاد به کوکائین و یا استرس پس از سانحه و درمان الزایمر و افزایش حافظه و  فراموش کردن خاطرات بد موثر باشد
چرا استفاده از دو الکالوئید ایندول
سیلوسایبین و ایبوگین هر دو جزو الکالوئید های گروه ایندول می باشند و هر دو می توانند در درمان بیماری افسردگی بکار روند اما استفاده از تک دوز 80 میلی گرم سیلوسایبین  با اثر بر روی امیگدال به مراتب انگیزه های  بیمار را  بیشتر از ایبوگین تقویت می کند
متد درمان و ترک اعتیاد مواد مخدر و محرک با روش  سایلوگین
طول درمان  سه ماه  است .
هر روز دو گرم صمغ مر بعد از صبحانه
ویتامین ب1 از نوع سالبوتیامین  روزی یک عدد در صورت نبودن می توان از  ویتامین ب1 سیصد میلی روزی سه عدد استفاده کرد .
ویتامین ب6 و منیزیم هر شب ساعت 8
کپسول سایلوسایبین هر هفته شب جمعه بمدت هشت هفته 80 میلی گرم
اسید فولیک 5 میلی گرم روزی یک عدد
بیمار در ضمن مصرف داروها به مصرف مخدر ادامه داده و طبق جدول میزان انرا  به کمترین حد می رساند
بعد از اتمام اخرین کپسول سایلوسایبین در پایان هفته هشتم  درمان با ایبوگین شروع می شود  و ماده مخدر قطع می شود
شروع درمان با ایبوگین
10 قرص 100 میلی گرم هر روز یک عدد  به مدت 10 روز
داروهای مکمل و مر به مدت سه ماه ادامه داده می شود .نقش مواد فلوئورسانس در زندگی انسان (قسمت اول ویتامین D ...

Any Help In Learning These Little Molecule Proves Truly ...
درمان و ترک اعتیاد مواد مخدر با داروهای سایکدلیک(روانگردان ...

Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: تفاوت تریپ ...
داروهای موثر در کاهش ولع و ترک اعتیاد محرک کریستال شیشه ...
استفاده از کتامین در ترک اعتیاد به مخدر متامفتامین (شیشه ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: پروتکل ترک ...
مکانیسم درمان و ترک اعتیاد به کریستال محرک شیشه ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: ایبوگین ...
ترک و درمان اعتیاد به محرک کریستال شیشه (متامفتامین ) با ...
روش درمان اعتیاد به متادون با داروی گیاهی ایبوگین Ibogaine ...
با مصرف ایبوگین (ایبوگایین ) از مرد سبز رنگ راه ترک ...
وکانژین چیست و چه فرقی با ایبوگین دارد Voacangine
زیرنویس
فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز
عامل رشد عصب، (به انگلیسی: Nerve growth factor) یکی از عوامل رشد با ساختاری پروتئینی است. این پروتئینها در رشد و متابولیسم سلولهای زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند.

Ibogaine’s receptor “reset” (the reason it can work after a single dose) stems from expression of a nerve growth factor–the peptide GDNF–that actually causes dopamine neurons to re-sprout dendrites and receptors.

 That’s why ultra-low-dose ibogaine reverses Parkinson’s neuro-degeneration. See https://www.youtube.com/watch?v=XF9f3vspdIQ Like Parkinson’s victims, addicts have lost the ability to “feel” dopamine arousal.

 For heroin, ibogaine works in 3 stages:

 1) within 30 minutes, thru a little understood mechanism, ibogaine suppresses the ADENOLATE CYCLASE spike responsible for withdrawal symptoms.

 2) ibogaine, a methoxyl, crosses the blood brain barrier and enzymes turn it into the long-lasting hydroxyl NOR-IBOGAINE, which up-regulates serotonin for weeks to months like a sticky prozac, banishing post-addiction depression.

 3) Nor-ibogaine not only keeps generating the nerve growth factor, GDNF itself back-signals to cell nuclei telling them to pump out more GDNF, setting up a benign, self-reinforcing loop that continues dopamine regeneration even as the nor-ibogaine washes out of the body. See http://tinyurl.com/q7j .

The initial GDNF spike frequently involves REM-mimesis (the visualizations) as tens of thousands of neurons model adjoining neurons, and the experience of “Ah-hah” moments as they connect.

 But at the same time, GDNF spikes commandeer a particular MAP kinase pathway that engenders some potassium channel blockade. Which only means ibogaine MUST be given under medical supervision. But that is what makes it work for methamphetamine, cocaine, PTSD, bipolar and a host of other conditions for which we have no good medications.


هیچ نظری موجود نیست: