مکانیسم کلاه خدا برای ایجاد تجربیات عرفانی بر اساس تحریک عصبی شیوا بر روی هسته امیگدال Shiva Neural System for "God Helmet"

مکانیسم کلاه خدا برای ایجاد تجربیات عرفانی بر اساس  تحریک عصبی شیوا بر روی هسته امیگدال
کلاه خدا که به نام کلاه Koren helmet مشهور است  اولین بار بوسیله استنلی کورن ساخته شد
عملکرد این کلاه توسط یک متخصص علوم اعصاب به نام  مایکل پرسینگر برروی لوب تمپورال انسان انجام شده است
اساس کارکرد این کلاه برپایه  تکنولوژی به نام تحریک عصبی شیوا استوار است که در ان هشت الکترود پیرامون جمجمه  قرار داده می شود (ساهاس رارا یا چاکرای تاجی  امواجی با فرکانس 40 هرتز را هر 25 میلی ثانیه به طور دوار از راست به چپ  به مغز ارسال می کنند و با تخیله عصبی  امواج مثبت امیگدال راست به امیگدال چپ باعث ایجاد تجریبات معنوی در انسان می شوند
تجربه نشان داده است فقط دو درصد افراد با استفاده از کلاه خدا قادر به رسیدن به تجربیات معنوی هستند
انسان دارای دو هسته امیگدال در قسمت هیپوتالاموس مغز است .کار کرد  هسته راست امیگدال با چپ بسیار متفاوت است .
امیگدال راست  بیشتر در گیر احساسات ترس و ناامیدی است . یک تخلیه الکتریکی از امیگدال راست به هسته امیگدال چپ باعث  می شود  شخص بطور  ناگهانی دچار حالت های معنوی می شودهیچ نظری موجود نیست: