طریقه شناسایی فرمول های اختصاری مخدر های طراح گروه امفتامین و متامفتامین Amphetamines- Designer drug

طریقه شناسایی فرمول های اختصاری مخدر های طراح گروه امفتامین و متامفتامین  
امفتامین  و متامفتامین  مواد محرک قوی  و توهم زا  هستند  که امروزه  اعتیاد به ان در جهان شیوع زیادی دارد .
امروز مواد محرکی که دارای اثرات مشابه امفتامین  و متامفتامین  هستند ساخته شده است که به ان مخدر های طراح می گویند
مخدر های طراح  به طریق صنعتی و با قیمتی ارزان ساخته می شوند و قویتر از امفتامین و متامفتامین  است . 
برای شناسایی انها  این حروف را باید به یاد داشته باشید
امفتامین =Amphetamine=A
متامفتامین =Methamphetamine=M
فلوئور=Fluoro=فلوئور عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان F و عدد اتمی ۹ یافت می‌شود
برم=برم نام عنصری با عدد اتمی ۳۵ معادل انگلیسی:Bromine =Bromo
کلر=کلر عنصر شیمایی با عدد اتمی ۱۷ است که به صورت Cl نوشته می‌شود=Chloro
حالا فرمول  مواد مخدر طراح که دارای ساختار متامفتامین و امفتامین هستند
مخدر فلوئورومتامفتامین FMA
 FMA , 4-Fluoromethamphetamine
 فلوئورومتامفتامین  =اف یعنی فلوئور MA به معنی متامفتامین  است
فرمول مخدر برموامفتامین BA
BA , 4-Bromoamphetamine, PBA  برموامفتامین
فرمول مخدر طراح کلروامفتامین CA
CA , 4-Chloroamphetamine, PCA  کلروامفتامین
به این ترتیب به راحتی می توانید از طریق حروف اختصاری متوجه فرمول شیمیایی ماده مخدر بشوید
فرق بین فرمول شیمیایی آمفتامین و متیل امفتامین - Opium ...

هیچ نظری موجود نیست: