مواد مخدر وروانگردان و مسکر با نام" اوج قانونی" legal highs چیست .Legal Highs - NPS - New Psychoactive substances

مواد مخدر وروانگردان  و مسکر  با نام" اوج قانونی" legal highs چیست .
کلمه "لیگال های" یا اوج قانونی (نئشگی قانونی یا سرخوشی قانونی  ) اصطلاحی است که امروزه برای مواد مخدر ان پی اس NPS DRUG و یا مخدرهای طراح بکار می رود .Legal Highs are also known as NPS and New Psychoactive substances
اوج قانونی مواد مخدر و روانگردان  و یا مسکراتی است که قانونی برای خرید و فروش ان فعلا وجود ندارد .
زیرا کشورها برای این نوع مواد مخدر قوانین قانونی مصوب  نداشته و نمی توانند از لحاظ قانونی از خرید و  فروش این مواد که انسانها را به اوج  سرخوشی می رساند جلوگیری کنند

اوج قانونی به معنی مخدری که قانونا می توان انرا خرید و فروش کرد
 وضعیت مخدر های اوج قانونی هر روز در هر کشور تغییر می کند مثلا در انگلستان مخدر مفدرون از لیست مواد اوج قانونی خارج شد اما هنوز هزاران هزار مواد مخدر مثل کانابیس های صنعتی هستند که جزو مواد اوج قانونی محسوب می شوند
هشدار نسبت به ورود قانونی روانگردان‌های جدید که درمانی برای ان ...
مواد مخدر روانگردان "اوج قانونی " در بی قانونی مبارزه با مواد مخدر ...

هیچ نظری موجود نیست: