نوروتئولوژی Neurotheology یا علوم اعصاب معنوی spiritual neuroscience (علوم اعصاب دین ) چیست .

رشته نوروتئولوژی  Neurotheology  یا علوم اعصاب معنوی (علوم اعصاب دین ) چیست .

رشته نوروتئولوژی   رشته ای از عصب شناسی است که در ان سعی در توضیح  تجارب مذهبی و معنویت و ارتباط ان با سیستم اعصاب دارد .
پایه گذاران این علم به دنیال کشف روابط تجربیات معنوی و الهی با مغز انسان هستند و در جهت اثبات ارتباط  تجربیات عرفانی و معنوی با فیزولوژی مغز انسان هستند

علم نوروتئولوژی  در مورد مسائل زیر بحث می کند


 • The perception that time, fear or self-consciousness have dissolved
 • Spiritual awe
 • Oneness with the universe
 • Ecstatic trance
 • Sudden enlightenment
 • Altered states of consciousness
 • آلدوس هاکسلی اولین  کسی  است  که  از لغت نوروتئولوژی  در کتاب خود به نام جزیره نام برده است
  امروزه از لغت نوروتئولوژی در مباحث پزشکی استفاده نمی  شود
  بعضی از دانشمندان  هیپوتز های در زمینه ایجاد تجارب معنوی و عرفانی با استفاده از ماده روانگردان دی متیل تریپتامین انجام داده اند
  افکار آلدوس هاکسلی (Aldous Huxley) - Opium.Site وبلاگ ...
  آلدوس لئونارد هاکسلی و درهای ادراک بهشت و دوزخ با مسکالین
  آلدوس لئونارد هاکسلی:LSD ال اس دی برای تسهیل مرگ خوب است

  هیچ نظری موجود نیست: