به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه،
براساس این اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است.
همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی» اضافه شد.


با اضافه کردن یک بند ما قانونی تصویب کردیم که با استناد به ان هرچی دیدم را که اثرات روانگردانی دارد   بدون اینکه بدانیم فرمولش چیست  به عنوان مخدر محسوب  کرده و مجاذات می کنیم
اما طبق  قوانین بین المللی  ما کاری با وارد کننده اصلی  نداریم چون در  قانون و طرفه واردات ایران ورود این روانگردان ها ممنوعیت ندارد 
 در این جا وارد کننده اصلی می تواند به طور قانونی به واردات روانگردان های جدید  ادامه بدهد و  مصون از هر مجاذاتی باشد !!  اما فروشنده و دلال اعدام می شود !!
به زبان ساده ما به طور قانونی اجازه ورود  مواد روانگردان جدید را می دهیم بعد می گذاریم انرا بفروشند و بعد فروشنده و دلال و یا قاچاقچی را که این مواد  را از شهری به شهر دیگر میبرد را می گیرم و برایش یک حکم سنگین زندان می دهیم و این می شود مبارزه با رواج مواد مخدر در ایران !!
هشدار نسبت به ورود قانونی روانگردان‌های جدید که درمانی برای ان ...
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر: ورود 340 نوع ماده مخدر به کشور
مواد مخدر وروانگردان و مسکر با نام" اوج قانونی" legal highs ...
سعید صفاتیان :ماده مخدر اسپایس هنوز به ایران نیامده است ...
مخدر روانگردان "ان پی اس " اتیل فنیدیت که جایگزین ...