هوش سیال و حافظه کاری چیست .Working memory /Fluid intelligence

هوش سیال چیست .
تعریف
هوش سیال  توانایی و استدالال در تفکرات انتراعی است که بستگی به اطلاعات و معلومات قبلی ندارد .
فرد بدون اتکا به معلومات قبلی با روبرو شدن با یک مشکل جدید  توانایی دارد که راه حل مناسبی برای ان پیدا کند .
این هوش ذاتی است و ممکن است یک  کارگر ساختمانی  در برخورد با یک مشکل در ساختمان  بسیار منطقی تر و سریعتر از یک مهندس راه حل مشکل را پیدا کند
برای داشتن هوش سیال  خوب باید شخص دارای حافظه کاری خوبی باشد .
Working memory is the system that is responsible for the transient holding and processing of new and already stored information, an important process for reasoning, comprehension, learning and memory updating

حافظه کاری چیست .Working memory
حافظه کاری  در واقع قسمتی از حافظه نزدیک است که  مسئول دریافت و پردازش مطالب جدید و پیوند ان با اطلاعات قبلی و به روز رسانی حافظه است
اگر شخصی مطالب جدید را که یاد می گیرد با  دانسته های قبلی پیوند دهد علاوه بر اپ دیت کردن حافظه کمک  موثری است که ان مطلب جدید بتواند در حافظه طولانی مدت  برای همیشه ذخیره شود
رابطه هوش  سیال با حافظه کاری
کسانی که دارای حافظه کاری خوبی هستند دارای هوش سیال بالاتری هستند
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: داروی هوش ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: ژن هوش کشف ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: ریتالین هوش ...
ارتباط زیادی بین ژن و هوش نیست چیزی به نام ژن هوش نداریم
تأثیر عوامل ژنتیکی بر هوش انسان چگونه است - Opium.Site ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: دوپامین حافظه ...
اصول دوپینگ مغزی با داروی ریتالین - Opium.Site وبلاگ ...


Definition:
Fluid intelligence to the ability to reason quickly and to think abstractly. This type of intelligence tends to decline during late adulthood.
Fluid intelligence along with its counterpart, crystallized intelligence, are both factors of what psychologist Raymond Cattell described as general intelligence. While fluid intelligence involves our current ability to reason and deal with complex information around us, crystallized intelligence involves learning, knowledge and skills that are acquired over a lifetime.

هیچ نظری موجود نیست: