ابلاغ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر توسط مقام معظم رهبری (07/09/1385)

ابلاغ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر توسط مقام معظم رهبری (07/09/1385)
اولویت­های پژوهشی مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در سال 1392-93 تحقیقات صنعتی
 
- کاربرد RS و GPRS در شناسایی مناطق
-کاربرد GPS در مبارزه با مواد مخدر
- روش­های نوین آنالیز مواد مخدر و پیش­سازها ( مواد مخدر، آمفتامین­ها، کانا بینوئیدها و ... )
- ساخت سنسورهای حساس و قابل حمل برای شناسایی مواد مخدر و پیش­سازها
- ساخت کیت­های شناسایی مواد مخدر و پیش­سازها
- تعیین پروفیل مواد مخدر و پیش­سازها
- استفاده از روش­های آماری برای دسته­بندی مواد مخدر و پیش­سازها
- پهبادها در مبارزه با مواد مخدر
- تجهیزات کشف مواد مخدر و پیش­سازها
- تجهیزات ردیابی مواد مخدر و پیش­سازها
- کاربرد روش­های تصویربرداری در کشف مواد مخدر و پیش­سازها
 
تحقیقات در حوزه ورود و ترانزیت
 
- مبارزه با ورود مواد مخدر از مسیر دریایی
- مبارزه با ترانزیت مواد مخدر از مسیر دریا و خشکی
- توپوگرافی مرزی از نقطه نظر محل­های مناسب جهت ورود مواد مخدر
- شناسایی مناطق مرزی از نقطه نظر محل­های مناسب جهت ورود مواد مخدر
- شناسایی مناطق مرزی از لحاظ جغرافیایی، قومیتی و ......
- نقش قومیت­ها در ورود مواد مخدر و پیش­سازها به کشور
- روش­های کنترل محموله­های پستی
- روش­های کنترل مبادی ورودی و خروجی
 
تحقیقات در حوزه سگ­های مواد یاب
 
- بررسی نژادهای مختلف سگ در دنیا، سازگار با آب و هوای ایران و مستعد در مبارزه با مواد مخدر
- بررسی روش­های تکثیر سگهای مواد یاب
- بررسی واکنش­های رفتاری در سگ­های ژرمن شیپرد و بلژین شیپرد
- تغذیه سگ­های مواد یاب
- استفاده از حیوانات جهت شناسایی مواد مخدر
 
تحقیقات در حوزه بین­المللی
 
- نقش کشورهای منطقه در مقابله با مواد مخدر و پیش­سازها
- عملیات­های مشترک بین­المللی و منطقه­ای
 
سایر زمینه­ها
 
- آینده­پژوهی در مبارزه با مواد مخدر
- مدیریت دانش در مبارزه با مواد مخدر
- کنترل دلیوری در مبارزه با مواد مخدر
- پولشویی در قاچاق مواد مخدر
- حوزه پیشگیری
- مدیریت دانش در آزمایشگاه­های مواد مخدر
- ایده­های نوین در مبارزه با مواد مخدر

هیچ نظری موجود نیست: