دكتر «تهمينه باهري اسلامي»يکبار مصرف قرص هاي اکستازي باعث وابستگي می شود

بنابر اظهارات خانم دكتر «تهمينه باهري اسلامي» رييس دفتر تحقيقات کاربردي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، يکبار مصرف قرص هاي اکستازي باعث وابستگي و احساس مصرف مجدد در فرد مصرف کننده، مي شود.
دکتر تهمينه باهري اسلامی در گفت وگو ايسنا، درباره روش درمان مصرف کنندگان قرص هاي اکستازي عنوان کرد: براساس آن چه متخصصان امر درمان ارائه مي کنند، پروتکل درماني خاصي براي درمان مصرف کنندگان اکس در دنيا وجود ندارد و بازگشت افراد معتاد به آمفتامين ها همچون شيشه و يا اکس بسيار سخت است. 

 وي اغلب مصرف کنندگان قرص هاي اکستازي را رده سني جوانان ذکر کرد و گفت: "احساس شادي" در دفعات اول مصرف اکس باعث تمايل دوباره مصرف در افراد است، اين در حاليست که پس از يک و يا دو بار مصرف اکستازي افراد به اين قرص ها وابسته مي شود که همين امر و ادامه مصرف، عوارض کوتاه و بلند مدت ناشي از مصرف قرص هاي اسکتازي را در بر دارد. 
 دکتر تهمينه باهري اسلامی رييس دفتر تحقيقات کاربردي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، ضمن اشاره به کاهش خلوص قرص هاي اکستازي مکشوفه در سال گذشته در کشور نسبت به آن چه در سال 86 کشف شده بود، عنوان کرد: در سال هاي ابتدايي ورود قرص هاي اکس که تحت عنوان قرص هاي شادي و پارتي ، بازار مصرف جوانان را گرم کرده بود، براي جلب جوان ها، قرص هاي اکس داراي درصد خلوص بالايي بودند، اما در حال حاضر ، فرآيند ساخت و توليد اين قرص ها وارد آزمايشگاه هاي زيرزميني شده است. 
 به گفته دکتر تهمينه باهري اسلامی رييس دفتر تحقيقات کاربردي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، ، در حالي "بلژيک" و "هلند" از توليدکنندگان اصلي قرص هاي اکستازي به شمار مي روند که اين قرص ها در آن جا کاملا به صورت غيرکنترل شده و غيربهداشتي در زيرزمين ها و توسط افراد عادي توليد مي شود که همين امر باعث کاهش خلوص قرص هاي کنوني شده است. 
دکتر تهمينه باهري اسلامی رييس دفتر تحقيقات کاربردي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، در اين باره که ناخالصي هاي اکس در ميزان مرگ و مير افراد تا چه حد تاثيرگذار است، عنوان کرد:  آمار مرگ و مير ناشي از مصرف قرص هاي اکس ناخالص در دست نداريم، اما گزارش ساير کشورها نيز حاکيست درصد خلوص قرص هاي اکس به شدت پايين آمده است و اين قرص ها داراي ناخالصي هاي ديگري نيز هستند.
دکتر تهمينه باهري اسلامی رييس دفتر تحقيقات کاربردي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا،  يکي از عوارض ناشي از مصرف اکستازي را تخريب بافت هاي مغزي ذکر کرد و گفت: همچنين انواع بيماري هاي کليوي، کبدي و نارسايي هاي قلبي و غيره نيز از جمله عوارض مصرف قرص ها و يا کپسول هاي اکستازي است.
باهر ديگر عوارض کوتاه مدت ناشي از مصرف قرص هاي اکس را شامل افزايش درجه حرارت بدن، گرفتگي عضلاني، از دست رفتن آب بدن، بي خوابي و غيره ذکر و بيان کرد: در صورت مصرف طولاني مدت قرص هاي اکس، افراد علاوه بر افسردگي، پرخاشگري و غيره به مصرف مواد مخدر ميل مي يابند. 

 پيش از اين دکتر تهمينه باهري اسلامی رييس دفتر تحقيقات کاربردي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از کاهش چشمگير خلوص قرص هاي اکستازي کشف شده نسبت به سال 86 خبر داده و گفته بود: تنها 13 درصد از قرص هاي مورد مطالعه و آناليز شده حاوي ماده MDMA (متيلن دي اکسي متافتامين ها  ماده موثر در ساخت اکس) بوده و مابقي مواد قرص ها را آت و آشغال تشکيل مي دهند، اين در حاليست که 28 درصد از مواد ساخته شده در قرص هاي مورد مطالعه نيز از خانواده  آمفتامين ها بوده اند. 
دکتر تهمينه باهري اسلامی قرص هاي اکستازي موجود در بازار را شامل قرص هاي اکس، XTC ، قرص شادي، قرص پارتي و اخيرا نيز "قرص کنکور" خواند و تصريح کرد: رنگ، اندازه و شکل قرص ها، هيچ کدام نشان دهنده دوز و ميزان اثر قرص ها نيست.


هیچ نظری موجود نیست: