كشف 146 تن انواع مواد مخدر و پيش‌سازهاي روان‌گردان در گمرك جمهوري اسلامي ايران

در سال 1393 صورت گرفت

كشف 146 تن انواع مواد مخدر و پيش‌سازهاي روان‌گردان در گمرك جمهوري اسلامي ايران

 82 هزار و 140 كيلوگرم پيش‌ساز مواد مخدر صنعتي
یعنی 82 تن پیشساز مواد مخدر صنعتی  و بقیه مخدر

مركز مبارزه با جرايم سازمان‌يافته گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد : مأموران گمرك در سال گذشته 146 هزار و 221 كيلوگرم انواع مواد مخدر و پيش‌ساز را كشف كردند.

به گزارش بولتن نیوز،
اين مركز در گزارش ساليانه خود با اشاره به اين ميزان كشفيات توسط مأموران گمرك به جزئيات آن پرداخته و اعلام داشته است: كشفيات مواد مخدر و پيش‌سازها توسط مأموران گمرك ايران در سال 1393 نسبت به سال 1392 به ميزان 698 درصد افزايش داشت.


براساس اين گزارش در سال 1393 به ميزان 265 هزار و 143 گرم ترياك و شيره ترياك، 30 هزار و 167 گرم شيشه، 760 گرم هروئين، 33 هزار و 206 كيلوگرم حشيش و شاهدانه، 257 هزار و 928 گرم مواد ناس، 30 هزار و 321 كيلوگرم انواع قرص روان‌گردان و 82 هزار و 140 كيلوگرم پيش‌ساز مواد مخدر صنعتي در گمركات سراسر كشور كشف و ضبط شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: تعداد قرص‌هاي روان‌گردان مكشوفه توسط گمرك طي سال گذشته به 60 ميليون و 641 هزار و 724 عدد رسيد.
همچنين از مجموع كشفيات مواد مخدر در مدت يادشده 285 هزار گرم طي 60 فقره عمليات ، توسط گروه سگ‌هاي موادياب مستقر در گمركات مرزي كشف گرديده است .
اين گزارش حاكي است، مجموع كل قرص‌هاي مخدر كه طي سال 1393 در كل كشور كشف گرديده حدود 80 ميليون عدد قرص بوده كه از اين ميزان 66 ميليون عدد توسط مأموران گمرك كشف و ضبط شده است.
كشف 67 تن پيش‌ساز مخدر صنعتي در گمرك جمهوري اسلامي ايران در سه ماهه اول سال‌جاري 1394.
مركز مبارزه با جرايم سازمان‌يافته گمرك در ادامه از كشف 66 هزار و 769 كيلوگرم پيش‌ساز مخدر صنعتي توسط مأموران گمرك در سه ماهه اول سال‌جاري گزارش داده است.
براساس اين گزارش مأموران گمرك در مدت يادشده علاوه بر پيش‌ساز مواد مخدر صنعتي موفق شدند به ميزان 35 هزار و 387 گرم ترياك و شيره و همچنين يك هزار و 386 گرم شيشه در گمركات كشور كشف و ضبط نمايند.
اين گزارش مي افزايد ، موفقيت هاي گمرك جمهوري اسلامي ايران در كشف و ضبط اين ميزان مواد مخدر طي مدت ياد شده در حالي صورت گرفته كه اين سازمان با محدوديت منابع و امكانات قابل توجهي براي تجهيز گمركات به ابزارهاي كنترلي پيشرفته مواجه است كه از جمله مي توان به وجود تعداد محدود دستگاههاي كنترلي X-Ray در گمركات مرزي اشاره نمود .

تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست: