پیام رییس اجرایی کشور افغانستان در روز جهانی مبارزه با مواد مخدرکشور

پیام رییس اجرایی کشور افغانستان  در روز جهانی مبارزه با مواد مخدرکشور


جامعه انسانی به رشد و تقویت عوامل سلامتی و شکوفایی و ترقی در سطوح فردی و اجتماعی نیاز دارد و این هدفی است که بایستی تمام نهادهای مسوول اعم از حکومت ها، سازمان ها و فعالان بشری به صورت فردی و گروهی در جهت برآوردن آن تلاش نمایند. مواد مخدر از جمله بدترین پدیده هایی است که سلامت جامعه انسانی و سرنوشت افراد بشر را تهدید می کند و مرگبارترین مصیبتی است که انسان ها سالیان متمادی از عواقب آن رنج برده و می برند.
خوشبختانه اراده جمعی بشر در سطوح مختلف ملی و بین المللی در راستای سرکوب این پدیده شوم تعبیه و بسیج شده است که با استفاده از ابرازها و راهکارهای مختلف در جهت مبارزه با این پدیده مرگبار عمل می کند. تعیین یک روز به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در واقع این اراده خلل ناپذیر را منعکس می سازد و نشان می دهد که مبارزه با این پدیده مهلک در صدر اولویت های بشریت قرار دارد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان مثل همیشه و برای همیشه خود را شریک این اراده جهانی استوار حس می کند و از هیچ نوع همکاری مطلوب با جامعه جهانی دریغ نخواهد ورزید. متاسفانه نام افغانستان بیشتر از کشورهای دیگر با نام این پدیده بدنام گره خورده است که ایجاب می کند تا همت و تلاش داخلی خویش را در راستای مبارزه با مواد مخدر مضاعف سازیم و جدیت و اصرار واقعی خود را به صورت عملی در این راستا به جهانیان به اثبات برسانیم.

دولت مصمم است تا به خاطر راه اندازی مبارزه موثر با مواد مخدر، قانون مبارزه علیه مواد مخدر تعدیل گردد، تشکیل نهاد مبارزه علیه مواد مخدر انکشاف و تقویت یابد، اراده سیاسی برای مبارزه علیه مواد مخدر رونق بیشتر گیرد، هماهنگی لازم میان اداره های ذیربط برای مبارزه با مواد مخدر گسترش پیدا کند، از کشت کوکنار در کوتاه مدت جلوگیری صورت گیرد، ماموران و فعالان بخش مبارزه علیه مواد مخدر از امتیاز مصونیت بهرمند گردند، نقش علما و امامان مساجد در راستای مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر برجسته شود، نیروهای نظامی و امنیتی برای مبارزه علیه مواد مخدر تشویق و تقویت گردند، فاکولته و یا موسسه مخصوص بخش مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد و کمیته مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به سطح وزرا در چوکات شورای وزیران فعال گردد و بالاخره هماهنگی در تطبیق پروژه های وزارت زراعت، انکشاف دهات و سایر اداره های دولتی به نحوی که موارد کشت کوکنار را تحریم کند، گسترش یابد.

در پایان، ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان با اغتنام از فرصت، مراتب تبریک و تهنیت خود را به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ابراز می دارد و از خداوند بزرگ مسالت می نماید تا گام ها و تلاش های بشری در این راستا به موفقیت برسد و ما شاهد جهانی عاری از این پدیده شوم باشیم.

هیچ نظری موجود نیست: