ما دستور کشت کنف صنعتی (مخدر گل ) را ندادیم (پست صحنه رادیو گفتگو قسمت اول )

مخدر گل  بیش از دو ماه نیست وارد  بازار مواد مخدر شده است .
ما دستور کشت  کنف صنعتی (مخدر گل ) را ندادیم
 ویدیو مخدر گل چیست را تکذیب می کنیم و مال ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست  
ازمایشگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر قویترین ازامایشگاه در دنیا است اما ما هیچ ماده مخدر مشکوکی را جهت نشان دادن توان این ازمایشگاه  از دکتر یزدان نیاز نمی گیرم ازمایش کنیم


 
امروز ساعت  دو برای ضبط یک مصاحبه رادیویی رفته بودم رادیو گفتگو !
اقا ما یک طرف هرچی اعضای ستاد بود طرف دیگر !
مجری پرسید شما را با چه عنوانی خطاب کنم من به جایی اینکه بگویم   متخصص انستزیولوژی پژوهشگر اعتیاد و عضو پزشکان درمانگر سایکدلیک و اولین درمانگر اعتیاد با  ایبوگین  در ایران  و نویسنده پروتکل درمانی ترک شیشه
گفتم بگوید درمانگر اعتیاد
 (بعدا فهمیدم تو رادیو هر چه عناوین پشت اسم شرکت کننده  اعلام می شود  اول  از خودش  می پرسند حالا هر چقدر طرف بی علم تر  باشدو  دنبال تبلیغ می گوید  محقق دانشمند  پژوهشگر  )
خلاصه هر کدام از افراد حاضر  اول  روز جهانی مبارزه با مواد مخدررا تبریک گفتند  و طبق  روال همیشه  اعضای ستاد شروع کردند  به تعریف از کارهاشون
 نوبت به ما رسید و تلفن  استودیو زنگ زد
 و صدای اقای دکتر حمید صرامی، مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، به گوش رسید که انهم ابتدا تبریک و بعد کلی تعریف ازکارهای  ستاد مبارزه با مواد مخدر  
ما هم موقعیت را مناسب دیدم و اولین سوال خودم را کردم
اقای دکتر صرامی
طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر  در ماده 1 ذکر شده است
کشت خشخاش و کوکا مطلقا ممنوع  و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر 
در همه جهان کشاورزان طبق قوانین موجود مثلا در اروپا طبق قانون efsa به گاو ها شاهدانه  علف می دهند  تا شیر انها زیاد بشه زیرا میزان تی اچ سی  این شاهدانه صنعتی (کنف صنعتی )زیر دو صدم است ایا شما هم تاکنون مجوز کشت کنف صنعتی را برای خوراک گاوها در ایران  داده اید
طرف کمی مکث کرد گفت نه !
به خودم گفتم اشتباه کردی این سوال را این جوری مطرح کردی   زیرا  هیچکس در ایران کشت قانونی کنف صنعتی را تائید نمی کند گو اینکه مجوز ان دست همه گاو داری ها است  زیرا به خوبی  می داند منظور چیه و اقرار کردن به صدور مجوز کشت به  معنی اعتراف به دادن مجوز برای کشت  مخدر گل است .
من گفتم اقا این مخدر گل یا مدیکال ماری جوانا  جوانان را در این چند سال به ذلت کشانده که
دکتر صفاتیان گفت  
مخدر  گل که فقط دو ماه است امده !!
 من گفتم اقای صرامی این ویدیو مخدر گل چیست که ستاد تصویی مبارزه با مواد مخدر ساخته   که با دادن  اطلاعات غلط به مردم  باعث رواج مواد مخدر شده ایشان  در جواب گفت چه ویدیوی  ما ویدیوی  در این باره نداریم و این ویدیو مال ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست شاید یکی از همکاران از سر دلسوزی ان را گذاشته  و مجری هم گذاشت تو دهن اقای دکتر  صرامی که شما تکذیب می کنید ایشان هم تائید کردند !! 
بقیه اش بماند بعد از پخش برنامه تا به بینم  ان شعار دوره جوانی ازادی استقلال جمهوری اسلامی تا کجاش درسته !

 دکتر محمد رضا یزدان نیاز، متخصص آنستزی، اولین درمانگر اعتیاد به روش سایکدلیک با داروی گیاهی ایبوگین در ایران---پژوهشگر در زمینه اتنوبوتانی و Nootropics & Neuropharmacology & Psychedelic Drugs

هیچ نظری موجود نیست: