اسامی جدید مواد مخدر دلیل بر تازه بودن ترکیبات آنها نیست

کد خبر :1887943635034234785 تاریخ :سه شنبه 11 فروردین 1394 ساعت 11:16 بازدید :156

اسامی جدید مواد مخدر دلیل بر تازه بودن ترکیبات آنها نیست

                        دکتر تهمینه باهر اسلامی  رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: اینکه هر روز نام یک نوع مواد مخدر جدید ‏اعلام می‌شود، دلیل بر تازه بودن ترکیبات آن نیست و در واقع همه این مواد ترکیبات مشابهی ‏دارند.
 

  دکتر تهمینه باهر اسلامی رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: در سیاست ‏های ۱۱ گانه ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بر این نکته تاکید شده که در ‏برخورد با موادمخدر، به امر پیشگیری و کاهش تقاضا همزمان با امر مقابله توجه شود و همه ‏این موارد به صورت متوازن، پیش برده شود.
 دکتر تهمینه باهر اسلامی افزود: بنابراین باید تلاش کرد تا بهتر و موثرتر از قبل، برای پیشگیری از گسترش ‏مصرف مواد مخدر در جامعه گام برداریم اما مبارزه اجتماعی با مواد مخدر با توجه دقیق به ‏آموزش و آگاه سازی مردم، قابل پیاده سازی و اجرایی شدن است و لازم است برای این ‏منظور بیش از گذشته در این زمینه اطلاع رسانی کرد.
دکتر تهمینه باهر اسلامی رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به اینکه پلیس در ‏جهت آگاه سازی عمومی، با تشکیل کلاس های آموزشی اقدامات خوبی را در دست اجرا دارد، ‏تصریح کرد: در واقع موضوع آگاهسازی عمومی از سیاست های خود پلیس است و ‏در این راستا مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر سعی می کند تا این هدف ‏به خوبی محقق شود.‏
دکتر تهمینه باهر اسلامی  با بیان اینکه بیشترین کمک مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با موادمخدر، به مجامع ‏علمی و درمانگران اعتیاد، اطلاعات علمی درباره نوع ترکیبات مواد مخدر است، گفت: ‏تلاش ما این است که یافته های خود را درباره آخرین تغییرات و ترکیبات مواد مخدر در ‏اختیار گروه هایی قرار دهیم که در امر پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارند و با ایجاد تعامل ‏سازنده با این مراکز، به افراد و مصرف کنندگان موادمخدر درخصوص ترکیبات خطرناک ‏این مواد، آگاهی دهیم.‏
وی افزود: زمانی که مصرف کنندگان موادمخدر درباره جزییات و ترکیبات این مواد، آگاهی ‏داشته باشند، خود این آگاهی می تواند به امر پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان کمک کند تا به سمت مواد نروند.
 دکتر تهمینه باهر اسلامی رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خاطرنشان کرد: پلیس مبارزه ‏با موادمخدر برای آگاهسازی جامعه به خصوص دانش آموزان و دانشجویان، حضور فعال و ‏جدی دارد و امیدواریم در آینده نزدیک آثار این اقدامات پیشگیرانه، در سطح جامعه مشاهده ‏شود.‏
دکتر تهمینه باهر اسلامی رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره تازه ترین تغییرات در نوع و ترکیب مواد مخدر نیز گفت: نتایج تحقیقات ما ‏تغییرات خاصی را در این خصوص نشان نمی دهد.
 اینکه هر روز نام یک نوع مواد مخدر جدید ‏اعلام می شود، دلیل بر تازه بودن ترکیبات آن نیست و درواقع همه این مواد ترکیبات مشابهی ‏دارند و همان ترکیبات قبلی تنها با نام جدید معرفی می شوند.‏(مهر)


اسامی جدید مواد مخدر دلیل بر تازه بودن ترکیبات آنها نیست

تهران - ایرنا - رییس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره تازه ترین تغییرات در نوع و ترکیب موادمخدر گفت: نتایج تحقیقات ما ‏تغییرات خاصی را در این خصوص نشان نمی دهد، اینکه هر روز نام یک نوع موادمخدر جدید ‏اعلام می شود، دلیل بر تازه بودن ترکیبات آن نیست و در واقع همه این مواد ترکیبات مشابهی ‏دارند و همان ترکیبات قبلی تنها با نام جدید معرفی می شوند.‏
به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر تهمینه باهر با بیان اینکه پیشگیری بهترین روش در زمینه گرایش به موادمخدر است، افزود: برای مبارزه با اعتیاد ‏نمی توان فقط به مقابله اکتفا کرد و باید بیش از گذشته به امر پیشگیری توجه داشت.‏

وی ادامه داد: در سیاست ‏های 11 گانه ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید شده که در ‏برخورد با موادمخدر، به امر پیشگیری و کاهش تقاضا همزمان با امر مقابله توجه و همه ‏این موارد به صورت متوازن، پیش برده شود.

وی تصریح کرد: بنابراین باید تلاش کرد تا بهتر و موثرتر از قبل، برای پیشگیری از گسترش ‏مصرف موادمخدر در جامعه گام برداریم، اما مبارزه اجتماعی با موادمخدر با توجه دقیق به ‏آموزش و آگاه سازی مردم، قابل پیاده سازی و اجرایی شدن است و لازم است برای این ‏منظور بیش از گذشته در این زمینه اطلاع رسانی کرد.‏

رییس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه پلیس در ‏جهت آگاه سازی عمومی، با تشکیل کلاس های آموزشی اقدامات خوبی را در دست اجرا دارد، ‏تصریح کرد: در واقع موضوع آگاه سازی عمومی، از سیاست های خود پلیس است و ‏در این راستا مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر سعی می کند تا این هدف ‏به خوبی محقق شود.‏

باهر با بیان اینکه بیشترین کمک مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با موادمخدر، به مجامع ‏علمی و درمانگران اعتیاد، اطلاعات علمی درباره نوع ترکیبات موادمخدر است، گفت: ‏تلاش ما این است که یافته های خود را درباره آخرین تغییرات و ترکیبات موادمخدر در ‏اختیار گروه هایی قرار دهیم که در امر پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارند و با ایجاد تعامل ‏سازنده با این مراکز، به افراد و مصرف کنندگان موادمخدر درخصوص ترکیبات خطرناک ‏این مواد، آگاهی دهیم.‏

وی افزود: زمانی که مصرف کنندگان موادمخدر درباره جزییات و ترکیبات این مواد، آگاهی ‏داشته باشند، خود این آگاهی می تواند به امر پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان کمک کند تا به سمت مواد نروند.

رییس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خاطرنشان کرد: پلیس مبارزه ‏با موادمخدر برای آگاه سازی جامعه به خصوص دانش آموزان و دانشجویان، حضور فعال و ‏جدی دارد و امیدواریم در آینده نزدیک این اقدامات پیشگیرانه، در سطح جامعه مشاهده ‏شود.

هیچ نظری موجود نیست: