هزینه درمان و ترک اعتیاد با داروی گیاهی ایبوگین چقدر است Ibogaine Treatment Cost

هزینه درمان و ترک اعتیاد با داروی گیاهی ایبوگین چقدر است

هزینه ای را که برای درمان یک روزه با داروی گیاهی ایبوگین برای ترک اعتیاد مواد مخدر افیونی (هروئین ) متادون  در خارج از کشور دریافت می شود  بسته به محل  و زمان  بستری   فرق می کند
 درمان اعتیاد به صورت سرپایی هزینه ای  بین هزار تا پنج هزار دلار امریکا دارد
برای درمان  و هزینه بستری شدن در یک مرکز برای یک تا دو روز بین  5 تا 10 هزار دلار درمان با ایبوگین هزینه دارد
اکنون در ایران درمان اعتیاد با ایبوگین توسط دکتر یزدان نیاز با هزینه کمتر از یک میلیون تومان  به صورت سرپایی انجام می شود
دکتر یزدان نیاز اولین پزشک درمانگر اعتیاد به مواد مخدر باایبوگین در ایران و عضو دانشگاه ایبوگین می گوید
330 سال قبل از میلاد مسیح و زمانی که اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد ایرانی هابا تریاک اشنا شدند  اما رواج تریاک در ایران همزمان با ورود انگلیسی ها و کمپانی هند شرقی  در ایران بود . ایران کشوری با در صد بالا از معتادانی است که چند ماده مخدر را با هم همزمان  استفاده می کنند می باشد و یک پای این مواد همیشه یا  تریاک و یا هروئین و یا شیره است .
ایبوگین داروی گیاهی  است که با موفقیت و شانس هفتاد در صد می تواند تا اخر عمر درمان کننده اعتیاد باشد.
 ایبوگین  این شانس را برای بسیاری از افراد  در ایران فراهم می کند تا یکبار و برای  همیشه از بند اعتیاد رها شوند و این بیشتر شبیه به  یک معجره است .
 باعث افتخار من است که  بعد از تحمل سختی های زیاد توانستم درمان با ایبوگین را که امروز مورد تائید سازمان نظارت بر دارو و غذای امریکا FDA  نیز می باشد  در زمانی اغاز کنم که در کشور  امریکا نیز اغاز شده است  همزمانی شروع درمان اعتیاد با ایبوگین در ایران و امریکا نشان دهنده ان است که کشور ما اگر از پزشکی غرب در درمان اعتیاد جلوتر نباشد کمتر از امریکا نیست . 
من  امیدوارم با مدد از الطاف الهی و کمک  پزشکان دلسوز دیگر بتوانم درمان با ایبوگین را در ایران هرچه بیشتر به مردم شناسانده  و با اموزش و   رواج  استفاده از  ایبوگین  در درمان اعتیاد  بتوانم به ملت ایران  سلامت و زندگی بدون اعتیاد هدیه بدهم و بااین کار ادای دینی به  کشور عزیزم ایران و مردم  ان کرده باشم
اگر ایرانی ها فیل های جنگی بیشتری داشتند تریاکی نمی شدند

Ibogaine Treatment Cost

Ibogaine treatment cost

ibogaine moleculeWhen it comes to Ibogaine treatment cost is it important to understand that there are two different pieces to the overall Ibogaine treatment; this includes the Ibogaine treatment itself as well as your overall experience at the treatment facility. When done correctly these two key elements come together to offer you an overall pleasant experience as well as an effective medical treatment.
Ibogaine itself can be a bit touchy. Proper medical attention and care must be present when administering Ibogaine treatment so that the patient can stay safe and feel safe. There are also many different factors that play into the overall Ibogaine treatment. All of these factors come together to create positive and uplifting experience for patients.
(Photo from http://ibogaine.mindvox.com)
This is why it’s important when choosing an Ibogaine facility, and looking at the Ibogaine treatment cost, that you understand what you are purchasing and why you are purchasing it. Let’s take a look at the different levels of Ibogaine treatment and what you can expect from the different cost levels.

How Much Does Ibogaine Treatment Cost?

$1,000 to $5,000 treatment options

- The first options for treatment are found in the cheaper cost range. In this cost range it would be hard to find a treatment facility with proper medical staff and medical attention. Here is a more in-depth look at the problems we have seen with these types of facilities.
  • Inadequate facilities – In most cases these facilities themselves are very low cost. If it is a Mexico based facility this can mean a few things. This could mean that the facilities are just cheap, and Mexico cheap is much different than USA cheap. Understand that there are many problems that can be cause by having inadequate facilities; pipes bursting, unsafe living quarters, or just in general a very bad place to be.This could also translate into having facilities in bad parts of town where you may feel unsafe. When you are visiting a facility for a week or more you want to be able to leave the facility, walk around, and have an enjoyable time. This is quite difficult when you find yourself in a dangerous part of town.
  • Lack of activities – When going through Ibogaine treatment you need activities to do so that you can enjoy your time when you aren’t going through the actual Ibogaine experience itself. These activities are meant for relaxation and entertainment, as well as to help the renewal process as you start your new life away from addiction.Low cost facilities will usually provide little or no activities for you while you are there. This is a mistake. These activities, we have found, are absolutely essential to the treatment process.
  • Lack of medical training or medical equipment – This is by far the worst case scenario with lower cost facilities. Understand that Ibogaine is a drug and like any other drug proper medical attention must be present. A low cost facility will likely have little or no medically trained staff or equipment. This could cause a dangerous situation if something were to happen.On the other side of this is the treatment itself. A low cost treatment may be much less effective. Ibogaine is touchy and must be administered properly. There are also things that must be avoided before treatment, a lack of understanding when it comes to Ibogaine treatment could leave you with a very ineffective treatment. This results in little or no reduction in addiction or withdrawals.
An effective Ibogaine treatment is priority number one.

$5,500-$9,500

- This seems to be the median treatment cost for an Ibogaine facility. In this price range you should expect a good quality facility that provides a medical quality treatment. Here are a few of the benefits of this price range.
mexico beach front
  • Professional treatment – At the end of the day the most important part of your journey to recovery is the Ibogaine treatment itself. These types of facilities have professional medical staff on hand to make sure you have a safe experience during your Ibogaine treatment.Having someone there to monitor you is imperative. These types of facilities will provide this type of supervision to make sure you stay safe and that all of your needs are met.
  • Pre-treatment counseling – At this cost range the facilities will provide you with counseling and information prior to being treated. This includes a list of drugs and foods that must be avoided, as well as time-frames for avoiding them, so that the Ibogaine treatment can be as strong and as effective as it needs to be. The treatment itself is the most important part, however preparing properly for the treatment is extremely important in ensuring a successful overall treatment experience.
  • Activities – At this Ibogaine treatment cost range you can expect to be entertained and have activities to participate in. Many of these facilities have beach front properties in safe locations so that you can easily access enjoyable and scenic areas.
A positive experience with Ibogaine treatment will come with a combination of all of these pieces. Let’s take a look at the last price range for treatment.

$10,000 or more

- Ibogaine treatment can be as expensive as you want it to be. The treatment itself may not cost more, however most facilities will offer “premium” options for treatment.
This is usually based around activities and accommodations.
Some Ibogaine treatment centers have suites and other types of living accommodations that can be upgraded like a regular hotel would. This gives you the option to have an even better experience during your Ibogaine treatment.
There are also luxury types of packages that offer many more activities, usually excursion types of activities that you would find on a Mexico resort vaction, including: snorkeling, scuba diving, horseback riding, site seeing and tours, shopping, and many others.
If you are thinking about purchasing one of these packages it’s best to contact the treatment centers directly and see what they offer. This can make your Ibogaine treatment experience even more enjoyable if these are activities you want to be involved in.
In the end you want to find what is best for you. Find a treatment center with people you can trust and who can guide you through your treatment experience. Finding a facility that understands your needs will provide you with a more pleasant and a more successful treatment experience

هیچ نظری موجود نیست: