آهنگ نهایی برای تریپ با سیلوسایبین Ultimate Song to Trip to Psilocybin

آهنگ نهایی برای تریپ با سیلوسایبین  Ultimate Song to Trip to Psilocybin
برای جوانان  استفاده از مواد روانگردان جاذبه خاصی دارد انها  یک تریپ توهمی را مهیج و تجربه جدیدی در زندگی  خود می دانند و به ان دلخوشند که تجربه ای را وراء  انچه دیگران قادر به درک ان نبودند  را کسب کردند .
 انها در جهت کسب لذت مبادرت به استفاده از روانگردان ها می کنند و  سفرهای توهمی پیاپی را اغاز می کنند و سرانجام  روزی خواهد رسید که دیگر مقصد و مبدا سفر را از هم تشخیص نمی دهند و در دنیای توهم باقی می مانند
به عنوان یک پزشک  همه گیاهان دارویی را که خداوند افریده را   قابل ستایش می دانم  برای من در پشت  هر سوال جواب قاطع و علمی وجود دارد و اگر جواب سوالی را نیابم  ضعف در دانش من است نه انکه سوالم جوابی ندارد
از نظر من کسانی که برای کسب لذت  مبادرت به سفر توهمی می کنند ابله های هستند که  چیزی از واقعیت  زندگی نمی دانند و حتی قادر به تحمل واقعیت های زندگی نیستند انها توهم می زنند زیرا انها  قدرت درک و تحمل جهان واقعی و درکی از قدرت خالق  هستی را ندارند
در ابتدا می خواستم یکی از سخنرانی های استاد  ارجمند  دانشگاه جان هاپکینز  دکتر رونالد گریفیث را بگذارم اما می دانستم مطالب ان برای بسیاری غیر قابل فهم است  و جاذبه ای ندارد
جوانان ما به دنبال واقعیت ها و کسب علم نیستند انها به دنبال توهم می روند  به دنبال نور و رنگ و صدا همانند حشراتی که در شب به دور نور شعله  چراغی می گردند انها انقدر به این چرخیدن خود ادامه که  یا خسته شده افتاده و یا  بسوزند و این سزای حماقت  انهایی است که نادانسته پای به  این سفر می گذارند
برای من سوسو زدن نور چراغی در شب تاریک جذبه و  جاذبه ای ندارد من صبر می کنم تا با طلوع صبح در زیر نور درخشان  افتاب  حقیقت را به روشنی و انچه هست تجربه کنم

هیچ نظری موجود نیست: