بهار اطلاع رسانی درباره مواد مخدر در ایران با طرح جدید برزخ دوزخ بهشت فعال می شود (طرح خوب بد زشت اطلاع رسانی )

بهار اطلاع رسانی درباره مواد مخدر در ایران  با طرح  برزخ دوزخ بهشت(خوب بد زشت ) فعال می شود
به حمد الله ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران و مسئولین در پی تنبلی های قبلی با اجرای  طرح  جدید اطلاع رسانی درباره مواد مخدر  به نام برزخ دوزخ بهشت  وارد کار زار  شدند
این طرح که جهت هر چه بیشتر اطلاع رسانی و اگاهی به مردم و جامعه است با موارد زیر به تصویب اعضای دولت و مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید
در این طرح کل وکلای مجلس و اعضای دون پایه و اعضای بلند پایه به سه تیم تقسیم شدند
تیم بهشت
این تیم هر روز درباره اینکه مسله مواد مخدر و اعتیاد حل می شود ما 360 اشپزخانه کشف کردم و 360 دلال گرفتیم به اطلاع رسانی خوب  پرداخته  ومردم را دل گرم ی کند  هدف از این طرح  رضایت افراد ساده لوح و زود باور در جامعه است
تیم  دوزخ
این طرح که رئیس ان همان رئیس ستاد است به نشر خبر و اطلاع رسانی منفی می پردازد قیمت شیشه زیاد شد ما در مرزها هواپیما ادم دستگاه ندارم وامصیبتا شده مردم بیاید کمک ما کنید
تیم  برزخ
این تیم نیز بین این دو گاهی به نعل می زنند و گاهی به میخ به نظر می رسد اعضای ستاد اطلاع رسانی برزخ بیشتر نماینده گان مجلس هستند

هیچ نظری موجود نیست: