اموزش اسکیما تراپی(طرحواره درمانی) Schema Therapy برای درمان اعتیاد به مخدر شیشه با استفاده از کتاب شاهنامه و نهج البلاغه


متاسفانه  در ایران غولی از اعتیاد به شیشه ساختند این دیو انچنان ترسناک و غیر قابل شکست ترسیم شده که حتی پزشکان از درمان معتادان به شیشه  خود داری می کنند
 از نظر ما تا زمانی که خود درمانگر اعتیاد دیده گاه  و جهان بینی درستی  از زندگی و جهان هستی  نداشته باشد   قادر به ایجاد تغییرات در جهانی بینی و عقاید دیگران نیست و این مشکل اصلی در درمان اعتیاد به همه مواد مخدر به خصوص شیشه است
اسکیما تراپی دادن یک شناخت درست از درک زندگی است که اولین قدم در ان افزایش دادن حافظه  برای حفظ  مطالبی است  که به ما در تغییر دادن  درک و شناخت کمک می کند
دکتر یزدان نیاز


تقریبا تمامی معتادان به مواد مخدر دارای درجاتی از اختلال در حافظه هستند .صغف حافظه بسته به نوع ماده مخدر نوسان دارد
معتادان به مخدر متامفتامین (شیشه ) و ماری جوانا دارای بیشترین کاهش در میزان حافظه هستند و تا زمانی که حافظه انها بهبود نیابد درمان های روانشناختی اثرات مفیدی ندارد
چگونه و با چه روش در زمان ترک شیشه حافظه را افزایش بدهیم .
تحقیقات و بررسی های ما نشان داده است معتادان به مواد مخدر به خصوص شیشه  قادر نیستند از طریق خواندن مطالب انهارا حفظ نمایند
معتادان به شیشه به طور کلی چه جزو گروه بیش فعالان بالغین باشند یا افرد دیگر دچار ضعف در حافظه و ضعف در استدلال  و تفکر انتراعی هستند .مثلا کافی است از انها پرسیده شود
موش توی سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست
در تفسیر ان بعضی می گویند معنای انرا نمی دانند یکی می گوید موش با جارو منزلش را جارو می زند یکی گفت موش وسائل منزل را در یک جا جمع کرده بود و با جارو از ان مواظت می کرد
بسیار جالب اینکه اطرافیان این بیماران زمانی که این گونه استدالال ها را می شنوند تازه متوجه می شوند که این عدم درک معتاد است که باعث درگیری انها در خانواده شده است زیرا معتاد به شیشه حرف های دیگران را به نوعی دیگر فهیمده و در جواب به پاسخ دیگران به همین علت اشتباه عمل می کند در واقع تفکر انتزاعی معتادان از همان اول زندگی دچار اختلال بوده است و کسی متوجه ان نشده است .

افزایش حافظه در درمان و ترک اعتیاد به مخدر شیشه با استفاده از کتاب شاهنامه و نهج البلاغه
پس از بررسی بیشتر کتب ایرانی قدیم و جدید و اشعار شاعران مختلف تحقیقات ما نشان داد کتاب های مثل شلهنامه و نهج البلاغه و گفتار قصار بزرگان بیشترین کمک را می توانند در درمان های روانشناختی و افزایش حافظه به معتادان به شیشه بکند اما نه انکه معتاد را وادار به خواندن ان به تنهایی کنیم زیرا  معتادان  عملا  قادر به درک و حفظ کردن مطالب از طریق خود خوانی نیستند
متد اموزش افز ایش حافظه در زمان ترک مخدر شیشه
زمانی که معتاد تحت درمان قرار گرفت و یگر شیشه مصرف نمی کند درمان روانشاختی ما شروع می شود اولین قدم افزایش دادن حافظه و کمک به تفسیر درست مطالب گفته شده است باید این را در نظر داشت که بسته به سن و تحصیلات قبلی بیمار نوع کتابی که انتخاب می شود فرق می کند از کتاب امثال حکم گرفته تا داستان های کودکان و مثنوی مولانا را ما در یک طبقه بندی مشخص بر اساس میزان حافظه باقی مانده بیمار و قدرت درک او  استفاده می کنیم

اسکیما تراپی Schema Therapy به روش سایکدلیک با ...

 اسکیما تراپی(طرحواره درمانی) Schema Therapy  با استفاده از شاهنامه فردوسی
کتاب شاهنامه  فردوسی  در  گرید دو از چهار گرید کتب های انتخاب شده  ما برای افزایش حافظه است 
در درمان ما اموزش اطرافیان بیمار برای اینکه درمان افزایش حافظه را در منزل ادامه بدهند در اولویت است زیرا اگر بخواهیم درمان روانشاختی را در مطب انجام بدهیم بنا به مسائل مالی و دیگر مسائل ادامه درمان دچار مشکل و شکست  می شود ما فقط در یک جلسه با حضور یکی از اطرافیان نزدیک بیمار که دارای درجات هوشی بیشتری از دیگران است  متد افزایش حافظه را   در ضمنی که با بیمار انجام می دهیم به او می اموزیم زیرا  خواهر و  یا برادر و یا مادر بیمار همیشه  در خانه در کنار معتاد در خانه است  و این به معنای یک درمان دائمی و پیشرونده و کم هزینه توسط فردی دلسوز تر از من و شما  است
ابتدا یک جمله و یا شعر خوانده می شود مثلا
به  نام  خداوند جان خرد       کز ین برتر اندیشه بر نگذرد
از معتاد می خواهیم چندین بار انرا تکرار کند
بیماری که تازه در حال ترک است به سختی می تواند همه کلمات تکرار شده را به درستی بیان کند
در این جا اموزش دهنده این بار شعر را به این صورت و با کمک از ممیک دست ها و صورت تکرار می کند
به نام (با دست به خود اشاره می کند ) خداوند (دو دست را به سوی اسمان در حال دعا می برد ) خرد (با انگشت دست راست به جمجمه می زند ) کزین برتر (دو دست را را با هم مثل اینکه چیزی را بالا می برد حرکت می دهد ) اندیشه این بار دو دست را روی سر می گذار و یا حالت تفکر می گیرد ) برنگذرد دو دست را را از جلوی سینه به دو طرف باز می کند
و بعد از ان می خواهد بیمار همانند کارهای او را تکرار کند
درمان برای افزایش حافظه در معتادان با این کتاب ها  چندین خاصیت دارد زیرا افزایش حافظه در انها همزمان با یک  تغییر در دید گاه  صورت می گیرد تغییر  شناخت  معتادانبا استفاده از کتاب های مثل نهج البلاغه و شاهنامه  که  شناخت  و دیدگاه درستی  در ان نسبت به زندگی جهان و هستی به انسان می دهد
ادامه دارد  

هیچ نظری موجود نیست: