کانادا استفاده از فرم خشک و تازه وروغن مدیکال ماری جوانا (مخدر گل ) را برای بیماران آزاد اعلام کرد forms of medical marijuana are legal, Canadian

دادگاه بریتیش کلمبیا  کانادا استفاده از فرم  خشک و تازه وروغن  مدیکال ماری جوانا (مخدر گل ) را برای بیماران آزاد اعلام  کرد
دادگاهی در کانادا رای داد که بیمارانی که پزشک به انها ماری جوانا پزشکی (مخدر گل ) تجویز کرده است از این پس می توانند به جای  دریافت فرم خشک شده ماری جوانا از فرم تازه و روغن ان هم استفاده کنند .
دادگاه بریتیش کلمبیا این حکم را در مورد پرونده  بیماری به نام اوون اسمیت،  صادر کرده است
در کشور کانادا بیماران با دریافت نسخه پزشک فقط می توانند مخدر گل (ماری جوانا پزشکی )را به فرم خشک  دریافت کنند و داشتن فرم تازه و یا روغن مخدر گل (ماری جوانا پزشکی ) جرم سنگینی دارد
بیمار اوون اسمیت، که دچار بیماری لاعلاج بود و در منزل اقدام به کاشت مخدر گل (ماریجوانا پزشکی ) کرده بود بعلت عدول از مقررات طبق قانون 4 و 5  کنترل مواد که همراه داشتن ماری جوانا پزشکی در ان جرم است   دستگیر و دادگاهی شد
دادگاه بریتیش کلمبیا با برائت  اوون اسمیت پایه گذار قانون تازه ای در کشور کانادا شد که از این به بعد بیمارانی که پزشک به انها مخدر گل (ماری جوانا پزشکی ) تجویز کرده است می توانند از انواع فرم های مختلف خشک و یا تازه و یا روغن ماری جوانا گل استفاده کنند
مصرف و حمل مدیکال ماری جوانا (مخدر گل ) دارای جرم سنگینی  برای افراد سالم است
forms of medical marijuana are legal, Canadian ... - BBC.com

هیچ نظری موجود نیست: