ستاد مبارزه با مواد مخدر کارايي لازم را ندارد ، رشد اعتياد در کشور / ستاد معجزه ای از خودش نشان دهد.


ستاد مبارزه با مواد مخدر کارايي لازم را ندارد ، رشد اعتياد در کشور / ستاد  معجزه ای از خودش نشان دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از نبود آموزش مهارت های زندگی در نظام آموزش کشور گفت : با توجه به شرایط جدیدی که در جامعه اتفاق افتاده چه از نظر بحث مواد مخدر و چه از نظر مسائل دیگری که شاهد آن هستیم هنوز نظام آموزشی ما خودش را با شرایط جدید جامعه نتوانسته است تطبیق دهد و واقعیت ها را به جوان و نوجوان نشان دهد که خودش را با شرایط جدید وفق دهند. محمد اسماعیل سعیدی در مصاحبه با رادیو گفتگو افزود: مشکل نبود قوانین نیست، مشکل این است که متاسفانه در نظام برنامه ریزی آموزشی همیشه عقب مانده ایم.
حتی در تحول بنیادینی هم که در آموزش و پرورش اجرا شد یکی از این نکات اساسی که از آن غافل شدند این بود که هنوز نتوانسته ایم این آموزش ها را به جوانان بدهیم.
وی با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر کارایی لازم را ندارد ، اگر این ستاد کارایی داشت و موثر بود ما شاهد رشد اعتیاد در کشور نبودیم. مشکل این نیست که افرادی که در ستاد هستند کم کاری می کنند بلکه ساختار ستادهایی که کشور ما پایه ریزی می شود مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر، نمی تواند معجزه ای از خودش نشان دهد.

هیچ نظری موجود نیست: