درمان و پيشگيري از مصرف مواد مخدر و اچ آي وي و ايدز در ایران

درمان و پيشگيري از مصرف مواد مخدر و اچ آي وي و ايدز در ایران

تحلیل موقعیت

جمهوري اسلامي ايران يكي از جدي ترين مشكلات اعتياد را در دنيا دارد.
آخرين ارزيابي سريع وضعيت، كه در سال 2011 توسط مسئولين كشوري انجام شد، تعداد مصرف كنندگان وابسته را در ايران ,1,200,000,برآورد مي كند.
 اين رقم 2.2% از جمعيت بزرگسالان تشكيل مي دهد. بيش از 20% از كل مصرف كنندگان برآورد شده، حدود 000'250 نفر، مواد مخدر را تزريق مي كنند. ارزيابي سال 2007 نشان مي دهد كه تعداد مصرف كنندگان ترياك در حال كاهش است، در حالي كه تعداد مصرف كنندگان هروئين و محرك هاي از نوع آمفتامين در حال افزايش است.
مصرف تزريقي مواد مخدر روش اصلي گسترش ويروس اچ آي وي در كشور است. بين سال هاي 1987 تا مارس 2013، از مجموع 125'26 مورد اچ آي وي مثبت در جمهوري اسلامي ايران، حدود 68.6% مصرف كنندگان تزريقي مواد مخدر بوده اند. به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعداد كل موارد مبتلا به اچ آي وي ممكن است 000'80 نفر باشد.
طبق گزارش سازمان زندان ها، در هر لحظه نزديك به 000'200 زنداني در ايران وجود دارد و تعداد كل ورودي هاي زندان سالانه 000'450 نفر برآورد شده است. اكثر زندانيان به دليل جرائم مربوط به مواد مخدر زنداني مي شوند.
 برخي از مشكلاتي كه در سيستم زندان وجود دارد، پرجمعيتي، خشونت و رفتارهاي پرخطر از جمله مصرف مواد، خالكوبي غير بهداشته و رابطهَ جنسي نامطمئن است.
جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهاي پيشرو در دنيا در زمينهَ درمان هاي جايگزين ترياك و پيشگيري و درمان اچ آي وي و ايدز است.
بسياري از جوامع از برنامه هاي كمك رساني، مراكز گذري و ساير ابتكارات بهره مي برند.
 حدود 80% از حمايت هاي اجتماعي، بازپروري و درماني به وابستگان مواد توسط بخش خصوصي يا سازمان هاي غير دولتي فراهم مي شود. برنامه هاي موفق در پيشگيري و درمان اچ آي وي در محيط زندان در حال اجرا هستند.

هیچ نظری موجود نیست: