ده نفر از مشهورترین افراد معتاد به الکل که شما نمی شناسید 10 Famous People You Didn't Know Had Alcohol Problemsده  نفر از مشهورترین  افراد معتاد به الکل که شما نمی شناسید
جالب است از بین این ده نفر " بازالدین " فضانوردی و دومین نفری است که روی کره ماه راه رفته است و تا دو روز قبل از پرواز الکل می خورده است

هیچ نظری موجود نیست: