ویدیو آموزشی رفتار درمانی شناختی چیست (ماتریکس ) What is CBT? Cognitive Behavioural Therapy explainedدر این ویدیو به زبان ساده و با استفاده از انیمیشن اصول  رفتار درمانی شناختی Cognitive Behavioural Therapy explained را توضیح می دهد

هیچ نظری موجود نیست: