26 ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر برهمه سازمان های مردم نهاد در ایران مبارک به غیر از ستاد مبارزه با مواد مخدر !

26 ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در  دنیا است .
برای کشورها و مبارزان با مواد مخدر در دنیا ر نباید اتش زدن هزاران کیلو مواد مخدر  یا اعدام قاچاقچی ها   افتخار محسوب شود.
 زمانی  به مبارزه با مواد مخدر باید افتخار کرد  که کارهای انجام شده   و امارها  حاکی از  کاهش  تعداد معتادان و کاهش بیماری های مثل ایدز و کاهش شیب رواج مواد مخدر باشد


در این روز نگاهی به کارنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران می اندازیم
سازمان های مردم نهاد
سازمان های مردم نهاد بیشترین موفقیت را در درمان اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر داشتند از مهمترین این سازمان ها کنگره 60 و انجمن معتادان گمنام است اما متاسفانه باید پذیرفت کارنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران حاکی از عدم موفقیت این ستاد می باشد
ستاد مبارزه با مواد مخدر بر خلاف دستورات و مقررات مکتوب در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و با بی قانونی در امر مبارزه باعث شکست کشور ایران در برابر رواج و اشاعه مواد مخدر شده است .
قوانین اصلی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحده
طبق انچه در این قوانین ذکر و مورد تصویب قرار گرفته است اعتیاد را در دنیا نمی توان بطور کامل ریشه کن کرد و منظور از مبارزه به معنی کنترل شیوع و رواج مواد مخدر و کاهش اسیب های اجتماعی است .
در برنامه مبارزه  با مواد مخدر سازمان ملل  این نکته ذکر شده است که جرم زدایی از مواد مخدر به معنی ازاد سازی انها نیست بلکه با این کار هزینه های هنگفت مخارج  دستگیری مجرمان و محاکمه و زندان انها از دوش دولت ها بر داشته شده و با گرفتن جریمه نقدی توان دولت برای مبارزه علمی افزایش می یابد 
 جریمه دریافت  شده  در جهت اموزش جوانان  برای اگاه سازی و یاایجاد مراکز ترک صرف شده و مجرم به جای زندان باید به  کلاس های بازپروری فرستاد شود
 استفاده از کلمه مبارزه بامواد مخدر به معنی مبارزه با اسلحه و زور نیست  و  مبارزه باید علمی و برنامه ریزی شده در جهت ایجاد جامعه ای باشد تا مردم دانسته از مصرف مواد مخدر خود داری بکنند .
روزجهانی مبارزه با مواد مخدر و بازار پررونق مخدر های صنعتی ...
برای کشورها و مبارزان با مواد مخدر  در دنیا  دیگر  نباید اتش زدن هزاران کیلو مواد مخدر  یا اعدام صد ها قاچاقچی  افتخار محسوب شود.
  بلکه زمانی  به مبارزه با مواد مخدر باید افتخار کرد و درست است  که کارهای  انجام شده  و امار حاکی از    کاهش معتادان و کاهش بیماری های مثل ایدز و کاهش شیب رواج مواد مخدر باشد


سردار مویدی :مجاذات قاچاقچیان را کاش ندهید اعدام را حذف نکنید


سردار مویدی نسبت به حذف اعدام قاچاقچیان  مواد مخدر انتقاد کرد
انتقاد سردار مویدی به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر - وبلاگ ...
در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر انجام می شود؛ امحای 100 تن انواع ...
آتش زدن نمادین انواع مواد مخدر در فیروزکوه
ایسنا - مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف "اعدام" قاچاقچیان

هیچ نظری موجود نیست: