ماری جوانا با بدن شما چه می کند (ویدیو) This is your body on weedماری جوانا دارای  500 ماده مختلف شیمیایی است
تتراهیدروکانابینول یا تی اچ سی مصرف کننده ماری جوانا  را دچار سرخوشی و نشئگی می کند و 499 ماده دیگر چکار می کند !!!

هیچ نظری موجود نیست: