پیام ویدیویی برای علف بازان عالم بی ادعا و علفخواران نادان پر مدعا 10 Medical Marijuana Industry Factsپیام ویدیویی برای علف بازان عالم بی ادعا  و علفخواران نادان پر مدعا


کسانی که در هر رشته علمی و یا غیر علمی همیشه به روز هستند و دارای معلومات می باشند از نظر من مورد ستایش هستند فرق نمی کند ان شخص یک طراح ماهواره باشد یا یک مصرف کننده دراگ  یا ماری جوانا .
از نظر من یک مصرف کننده مواد مخدر وقتی راجبع به ماده مصرفی خودش علم کافی دارد  و درباره ان دائم مطالعه می کند معتاد محسوب نمی شود زیرا معتاد نااگاه بی سواد و فاقد علم و جاهل و دگم است
این مسله در مورد  مصرف کننده گان  ماری جوانا و حشیش برای من بسیار مهم است
علف باز واقعی
من احترام خاصی برای ان دسته از  افرادی که انواع ماری جوانا و کانابیس را می شناسند و فرق  بین انواع سویه های انرا می دانند قائل هستم انها عاشق کانابیس هستند و با اینکه نسبت به مضرات ان اگاه هستند و انرا مصرف  می کنند هر روز مقالات جدید را درباره عشق خود کانابیس  می خوانند
با اینکه این گروه تمامی عوارض مصرف انواع  گروه کانابیس را می دانند اما با چشم باز از ان   استفاده می کنند .
 جالب اینکه  عوارض مصرف ماری جوانا در این گروه بسیار اندک است . !
چرا کانابیس اثرات مخرب کمتری بر روی مغز این  افراد دارد !
دلیل ان است که .این افراد  دگم و یک سو نگر نیستند اکر کسی درباره ماری جوانا سخنی گفت  حرف درست را قبول می کنند و اگر شک کردند رفته و می خوانند و تا درست را از نادرست تشخیص بدهند این گروه براستی علف باز هستند و علت اینکه ماری جوانا اثرات تخریبی کمتری بر روی مغز انها دارد همین عشق به دانستن و مطالعه مستمر انها  است
 اما گروه  دوم  که خود را علف باز می دانند اما  در واقع همانند گاو علفخوار هستند
علفخوار واقعی
این افرد  به علت استفاده زیاد و بیش از حد ماری جوانا و عدم مطالعه دارای یک فکر منجمد هستند حرف های انها تکراری است انها قبول ندارند ماری جوانا گل اعتیاد اور و مخرب است اصلا فرق مدیکال ماری جوانا (مخدر گل ) را از ماری جوانا معمولی را  نه دانسته نه   حالیشان می شود برای انها همه این ها یک ماده مخدر بی ضرر است که اعتیاد ندارد و اگر کسی گفت مخدر گل اعتیاد اور است و برای سلامتی  خطرناک انها نوحه سر می دهند که ماریجوانا برای درمان  سرطان و ام اس و بیماری  ریه خوب است و یک دارو است و تو هیچی نمی فهمی !!
این افراد بر عکس گروه قبلی  از مدافعان دگم ماری جوانا هستند و هر روز صد ها تیتر مقالات را در مورد اثرات مفید ماری جوانا می بیند بدون انکه حتی یکی از انهارا بخوانند این افراد ان چنان کور کورانه از اعتیاد به ماری جوانا  دفاع می کنند و خود را صاحب فضل و کمال و صاحب نظر  در مورد ماری جوانا می دانند مثل اینکه  اصلا خودشان ماری جوانا را افریده اند
آزاد سازی ماری جوانا در امریکا و مشکل   ماری جوانا و مخدر گل (مدیکال ماری جوانا ) در ایران
تاریخچه قانونی شدن ماری جوانا  در امریکا
از حدود دهه 1970 در امریکا شروع به جرم زدایی از برگ ماری جوانا ساتیوا در امریکا شد و ابتدا  ایالت  به ایالت  مصرف کننده  ماری جوانا را مجاز به داشتن مقدار خاص کردند  و اضافه بر انر شامل  جریمه نقدی  بدون محکومیت کیفری نمودند  
این روند در طول چند دهه به جایی رسید که دو سال قبل تقریبا داشتن و مصرف برگ ماری جوانا در هم ایالت های کشور  امریکا قانونی شد
 اما مسله  مخدر گل و ماری جوانا  از این جا اغاز می شود  زیرا دیگر برگ ماری جوانا قادر به دادن سرخوشی به جوانان نبود انها خواستار ازاد شدن مدیکال ماری جوانا (مخدر گل  ) که  دارای اثرات بهتر و قویتر در ایجاد سرخوشی بود شدند مدیکال ماری جوانا دارای سویه های متنوع زیاد برای هر سلیقه ای بود
دولت امریکا هم  که دید سود هنگفتی از بابت مالیات بر فروش ماری جوانا مدیکال (مخدر گل)  دریافت می کند  همان کاری را کرد که با  ماری جوانا در دهه 70 انجام داد
ا دولت امریکا یالت به ایالت مصرف مخدر گل (مدیکال ماری جوانا ) را  به رای گیری گذاشت تااینک نزدیک به 20 ایالت  در سال 2015 مصرف مخدر گل را قانونی کرد
در ویدیو بالا همین مسله را می بیند و اگر ان دسته از علفخوار ها کمی مغز برایشان باقی مانده باشد   از خودشان می پرسند که اگر دو سال قبل  ایالات متحده امریکا مصرف  و فروش ماری جوانا را ازاد کرده است این ها در سال 2015 چه  ماری جوانایی را دارند ازاد می کنند !!

Decriminalization of non-medical cannabis in the United States has been attempted since the 1970s
As views on cannabis (or marijuana) have liberalized, over half of the states have either approved it for medical use , decriminalized it for recreational use, or completely legalized it and approved it for retail sale

هیچ نظری موجود نیست: