مقدمه خطرات مواد مخدر

مقدمه خطرات مواد مخدر
 
بسیاری از مردم به دلایل مختلفی اقدام به مصرف مواد مخدر می کنند. برخی به دلیل کنجکاوی یا فشار های اجتماعی و برخی نیز بر مبنای تجویز پزشک مصرف مواد را آغاز می کنند.  اما دسته ای از مواد مخدر وجود دارند که اگر بیش از اندازه مصرف شوند، خطر مبتلا شدن به بیماری اعتیاد را افزایش می دهند. در این قسمت اطلاعاتی در خصوص هر یک از انواع مواد مخدر و خطراتی که برای سلامتی فرد مصرف کننده دارند ارائه شده است.
 
بخش خطرات مصرف مواد مخدر به قسمت های زیر تقسیم شده است :
خطرات مواد مخدر - اوردوز - تزریق مواد

هیچ نظری موجود نیست: